Hoppa till innehåll
Media

Alternativ till avtal om effektiviserad användning av stallgödsel utreds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2007 10.40
Pressmeddelande -

Statsrådets förordning om miljöstöd till jordbruket ändrades i dag. Detta innebär att jordbrukarnas ansökningar från i våras som gäller avtal om effektiviserad användning av stallgödsel kan behandlas. TE-centralerna är dock tvungna att avslå ansökningarna.

Orsaken till ändringen i förordningen och TE-centralernas negativa beslut är Europeiska kommissionens meddelande sommaren 2007. Enligt meddelandet kan avtalen om effektiviserad användning av stallgödsel inte ingå i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Enligt kommissionen ska man följa principen "förorenaren betalar" som innebär att jordbrukaren på den gård som producerar stallgödseln bär det ekonomiska ansvaret för överbliven stallgödsel.

Jordbrukarnas avtal från programperioden 2000 - 2006 är fortfarande i kraft och utbetalningen av stödet kan fortsätta enligt dessa.

Arbetsgruppen som arbetar med att planera miljöstödets ändringar diskuterar som bäst metoder att lösa problemen med stallgödsel. Senast den 15 november 2007 ska jord- och skogsbruksministeriet få arbetsgruppens förslag till ändringar i miljöstödsprogrammet. Även kommittén för uppföljning av utvecklingsprogrammet för landsbygden i Fastlandsfinlad behandlar förslagen innan de skickas till kommissionen.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Suvi Ruuska, tfn 09-160 522 29
överinspektör Sini Wallenius, tfn 09-160 542 34