Hoppa till innehåll
Media

Lantgårdar får energiprogram

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2010 9.51
Pressmeddelande -

I och med det branschavtal, som skrivs under i dag, inleds energiprogrammet för gårdsbruksenheter i Finland. Avtalet mellan jord- och skogsbruksministeriet, MTK, SLC, Trädgårdshandelsförbundet och Trädgårdsförbundet fastställer programmets innehåll. Samtidigt åtar sig parterna att förbättra energieffektiviteten och främja bioenergifrågorna inom jordbruks- och trädgårdssektorn.

Alla finländska jordbruks- och trädgårdsföretag kan delta i programmet. Gårdarna kan få olika tjänster som hjälper dem att minska energikostnader, öka användningen och produktionen av bioenergi och reducera utsläpp av växthusgaser.

Programmets synligaste verksamhet är energiplaneringstjänsten som innebär att en i jordbrukets energifrågor insatt planerare går tillsammans med jordbrukaren igenom gårdens möjligheter att spara energi och använda mer bioenergi. Planen kan omfatta till exempel investeringar, arbetssätt eller produktionsmetoder. Utgående från besöket tar man fram förslag till åtgärder. De gårdar som uppfyller stödvillkoren kan få ett statligt stöd upp till 85 procent av planeringskostnaderna.

De gårdar som har en lägre energiförbrukning hjälper programmet med att självständigt följa upp energiförbrukningen och planera sparåtgärder. För större gårdar planerar man energikartläggningar som är mer omfattande än energiplanerna. För de deltagande gårdarna planeras också mångsidiga till energiförbrukning och bioenergiproduktion hänförliga informationstjänster och uppföljningsverktyg.

När en jordbrukare ansluter sig till programmet, förbinder jordbrukaren sig också till att permanent följa upp energiförbrukningen och effektivisera energianvändningen på gården. Resultat följs upp med hjälp av enkäter.

Många av EU:s politiska insatser gäller effektivare energiförbrukning och ökad användning av förnybar energi. Finland har som EU-medlem åtagit sig att uppfylla målen och förpliktelserna. Riktlinjerna för uppfyllandet ingår bl.a. i Finlands energi- och klimatstrategi där energieffektiveringen har en stor roll. För jordbrukssektorn gäller likadana effektiveringsmål som för andra sektorer som står utanför utsläppshandeln.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Veli-Pekka Reskola, tfn 09 160 53396, 040 546 9065

Sirkka-Liisa Anttila