Hoppa till innehåll
Media

Laxfisket i Bottniska viken förbjuds när kvoten uppfylls

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.8.2012 12.52
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet är berett att förbjuda laxfisket i Bottniska viken när Finlands laxkvot uppfylls. Enligt ministeriet kommer kvoten att uppfyllas i början av nästa vecka. Då kommer ministeriet att utfärda en förordning som sätter förbudet i kraft omgående. Förbudet gäller inte Finska viken. Kvoterna fastställs årligen genom EU-rådets förordningar som EU-länderna ska följa.

Årets kvot för Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken (ICES 22–31) sänktes med 51 procent. År 2012 är Finlands kvot i detta område sammanlagt 36 667 laxar. I slutet av juli uppgick antalet fångade laxar enligt närings-, trafik- och miljöcentralernas register till ca 33 000. Informationen om laxfångster fås från fiskarnas anmälningar om fångster och fiskhandlarnas anmälningar om inköp av fisk. Dessa informationer dubbelkontrolleras, varför de exakta uppgifterna om fångsterna dröjer en liten stund.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Jarmo Vilhunen, tfn 040 1723 530