Hoppa till innehåll
Media

Leadergrupperna undertecknade sina avtal med jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2023 16.23
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och Leadergrupperna undertecknade avtal om genomförandet av de lokala utvecklingsstrategierna för landsbygden. Avtalen gäller villkoren för samarbetet mellan Leadergrupperna, jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket 2023–2027.

Företrädare för alla 52 Leadergrupper från hela Finland hade kommit till Ständerhuset för att underteckna sitt eget avtal för programperioden 2023–2027. Leadergrupperna är lokala föreningar där invånare, olika organisationer och kommunerna i det aktuella området är med i syfte att utveckla landsbygden. De lokala åtgärder som genomförs förbättrar landsbygdens livskraft, utvecklar de lokala tjänsterna och näringarna samt stöder mikroföretag och företagande. Leadergrupperna beviljar EU-finansiering för landsbygdsutvecklingsprojekt och företagsstöd i enlighet med sin egen lokala utvecklingsstrategi. 

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och kanslichef Jaana Husu-Kallio talade om de lokala aktörernas betydelse när det gäller att främja landsbygdens livskraft. 

”Leaderverksamheten har etablerat sig som en utvecklande kraft i regionerna. De lokala åtgärderna främjar inte bara människornas välfärd utan bidrar också positivt till miljöns tillstånd, den biologiska mångfalden och begränsningen av klimatförändringarna. Leaderverksamheten uppmuntrar och erbjuder invånarna på landsbygden verktyg för att aktivera sig. Den stärker också demokratin”, sade Kurvinen.

”Jag sätter stort värde på det arbete som Leadergrupperna utför som utvecklare, nätverk och plattformar i regionerna”, avslutade Kurvinen sitt tal.

Kanslichef Husu-Kallio framhöll i sitt tal hur progressivt Leaderarbetet är.

”Finland är en verklig föregångare inom Leaderverksamheten. Det syns också i dag i förmågan att matcha kompetens och sakkunskap med den egna regionens behov.”

Foto: Som den första Leader-gruppen undertecknades avtalet av Aisapari ry. Från vänster: Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen, Aisaparis styrelseordförande Sari Oja-Lipasti, Aisaparis verkställande direktör Mervi Niemi-Huhdanpää och Livsmedelsverkets generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen. (Fotograf: Satu Mali)

Leadergrupper finns i alla landsbygdsområden i Finland, och drygt 2,5 miljoner invånare bor i de områden som Leaderfinansiering riktas till. 

Leadergruppernas anförande hölls av Tuomas Nummela, ordförande för Päijänne-Leader. 

”Det är viktigt att satsa på lokalsamhällena på landsbygden och aktivera människor till gemensam verksamhet, så att den starka samhörigheten och samarbetskulturen på landsbygden bibehålls. Samarbete är en enorm resurs, som det är viktigt att värna om. Vår verksamhet ska möjliggöra en livskraftig landsbygd och vara en innovativ förnyare,” sade Nummela.

Leaderverksamheten, dvs. lokalt ledd utveckling, hör till Finlands genomförande av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som också innefattar landsbygdsutveckling. Leaderverksamheten finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt statliga och kommunala medel. De som ansöker om finansiering ska alltid också bidra med privat finansiering.

Den offentliga finansieringen till Leaderverksamheten är 230 miljoner euro för femårsperioden. Den offentliga finansieringen per grupp varierar mellan 2,6 och 8,3 miljoner euro. Per region varierar finansieringen mellan 8 och 28 miljoner euro.

Ytterligare information:
Laura Jänis, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2090, laura.janis@gov.fi

Antti Kurvinen Landsbygd