Hoppa till innehåll
Media

Leppä till Renparlamentet: Renköttet har ett strålande varumärke, håll ett stadigt grepp om er produkt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2018 14.30 | Publicerad på svenska 8.6.2018 kl. 11.18
Pressmeddelande

Jari Leppä gratulerar Renbeteslagsföreningen som fyller 70 år. De som idkar renskötsel måste beaktas när skogsbruk på statens marker planeras.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä karaktäriserar Finlands rennäring som en unik rikedom
Renen är en väsentlig del av livet i norr och av den samiska kulturen. Inom renskötseln överförs traditioner, språk och seder, och för familjer och släkter som har renar är renskötseln en viktig form av gemenskap. Renen är ett slags symbol för hela norra Finland och dess befolkning, konstaterade han i ett tal vid Renbeteslagsföreningens årliga representantmöte, det s.k. Renparlamentet i Rovaniemi den 7 juni.

Också de ekonomiska utsikterna för renköttsproduktionen är i skick. Leppä berättar att jord- och skogsbruksministeriets bärande idé är att de aktörer som utför det hårdaste arbetet inom livsmedelskedjan, såsom renkarlar och renkvinnor, förtjänar ersättning för sitt arbete.
Direktförsäljning av renkött till konsumenterna är ett utmärkt bevis på att livsmedelsproducenterna kan ta saken i egna händer och själva förbättra sin lönsamhet. Renköttet har ett strålande varumärke. Det vill jag säga er, håll ett stadigt grepp om er produkt.  Handeln är en bra samarbetspartner, men låt den inte få övertaget.

Enligt Leppä är det följaktligen särskilt viktigt för Forststyrelsen, som innehar statens marker, att beakta olika intressentgrupper, såsom dem som idkar renskötsel, när skogsbruket planeras.
Till exempel diskuteras avverkningsområden och avverkningsmetoder med renbeteslagen. Jag vågar påstå att i detta har man gjort stora framsteg under de senaste åren, även om det alltid finns saker som kan förbättras.

JSM satsar på att motsättningarna mellan renägare och jordbrukare ska kunna minskas. Ministeriet inleder ett lagprojekt för att ändra värderingsnämnden enligt renskötsellagen.
Genom ändringen klargörs värderingen av de skador som orsakas av renar och förhindras de problem som sammanhänger med ersättningen av skadorna. Målet är även att öka det ömsesidiga förtroendet. När lagändringen framskrider kommer vi att begära utlåtanden av alla parter. Jag vill poängtera att inga ändringar i rätten till renskötsel och inte heller i renskötsellagen i övrigt bereds nu. Nästa regering kommer i sinom tid att bedöma behovet av en total översyn av renskötsellagen.

Leppä vill tala öppet om rovdjursskadorna.
Alla i denna sal vet att taket för ersättningar för rovdjursskador har nåtts. Trenden måste ändras för att ersättningar ska kunna betalas till fullt belopp och i tid. Det måste övervägas seriöst om det längre är befogat att renbeteslagen får olika stora ersättningar. Jag uppskattar att renbeteslagsföreningen har tagit initiativet i denna diskussion. Som motvikt kan vi göra mycket för att anmälan av rovdjursskador och ansökan om dispenser ska kunna göras så smidigt som möjligt och att skador ska kunna konstateras i terrängen i samarbete myndigheterna emellan.

Ministeriet bevakar rovdjursbeståndet i renskötselområdet.
Ett bevis på detta är t.ex. att de två senaste vintrarna har dispenser för  jakt på järv beviljats första gången på 35 år. För närvarande är en förordning om antalet björnar som får fällas ute på remiss.  Jag hoppas att ni läser igenom propositionen noga och ger en väl övervägd respons på den. Stora rovdjur ska finnas i ödemarken, men rovdjursbeståndet måste hållas på en sådan nivå att det är möjligt att idka rennäring.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:
specialmedarbetare Teppo Säkkinen, tfn, 050 516 2868, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Jari Leppäs tal vid Renparlamentet 7.6.2018 (på finska)