Hoppa till innehåll
Media

Lindrigare krav på övervakningen inom jordbruket på grund av coronakrisen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 15.31 | Publicerad på svenska 22.5.2020 kl. 8.53
Pressmeddelande

Regeringen godkände den 20 maj förordningsändringar som är avsedda för att på grund av det rådande coronavirusläget sänka kraven på övervakning av de nationella stöd för växtproduktion och husdjursstöd som betalas enligt produktionen under stödåren 2019 och 2020. På grund av coronaviruspandemin har Europeiska kommissionen redan tidigare beslutat om att sänka kraven på övervakning.

Detta kommer att minska kontakterna mellan övervakarna och stödsökandena, vilket igen bidrar till att jordbrukarna och personalen i mejerierna och slakterierna hålls friska.

I fråga om de nationella stöden utförs 2019 ingen slakteriövervakning eller övervakning av produktionsstödet för mjölk. År 2020 sänks minimiantalet kontroller på plats hos dem som ansökt om stöd i huvudsak från tre procent till en procent. I regel sänks kravet på övervakning av EU-finansierade stöd från fem till tre procent. Därför kan kraven också på övervakning av de nationella stöden sänkas.

Livsmedelsverket kommer att ge närmare information om hur övervakningen organiseras sommaren 2020. 

Ytterligare information:

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn  0295 16 2289, fornamn.efternamn@mmm.fi

Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2248, fornamn.efternamn@mmm.fi