Hoppa till innehåll
Media

IHN hos laxfiskar utrotad i Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2018 15.52 | Publicerad på svenska 17.9.2018 kl. 17.14
Pressmeddelande

Infektiös hematopoietisk nekros IHN förekommer inte längre i Finland. Finland har igen fått en officiell IHN-fri status av EU-kommissionen. Det här rör dock inte de fyra smärre områden där sjukdomen påträffats. För dessa gäller ett officiellt godkänt program för övervakning av IHN.

Om inga nya fall rapporteras, kan även dessa områden få INH-fri status efter två år. Områdena ligger vid Bottenvikens kust i Ijo kommun,  i Kymmene älvs och Vuoksens vattendrag i Norra Savolax (Nilakka-Virmasvesi och Saarijärvi) samt i Vuoksens vattendrag i Norra Karelen (Pielis). 

Innan infektionen påträffades, var Finland officiellt ett NHI-fritt land. I Finland förekom infektiös hematopoietisk nekros eller IHN för första gången den 30 november 2017. Fram till slutet av januari 2018 hade det rapporterats sex fall av IHN i fyra olika områden. Alla de drabbade fiskarna var regnbågslaxar och fallen var kopplade till varandra.

Trots forskningar är orsaken till infektionens ursprung inte känd. Alla de smittade hållningsplatserna tömdes på fiskar redan i vintras, varefter de rengjordes och desinficerades. De större hållningsplatserna är ännu inte i användning. Nya fall har inte rapporterats.

Från områden som omfattas av det officiella övervakningsprogrammet för IHN får inte flyttas regnbågslaxar, laxar eller könsceller från dessa till andra fiskodlingar eller lämnas för utplantering. Levande eller döda, orensade regnbågslaxar eller laxar får flyttas bara till sådana fiskrenserier som fått Livsmedelssäkerhetsverkets hälsotillstånd. De partier av laxar och regnbågslaxar som ska flyttas till hållningsplatser eller lämnas för utplantering inom övervakningszonen ska ha ett hälsointyg från avgångsanläggningen.

Bestämmelser om IHN-hälsokategorier för olika områden och om restriktioner för förflyttning mellan områdena finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (1009/2013), ändrad 10.9.2018 genom ministeriets förordning 776/2018.

IHN-sjukan är en sjukdom hos laxfiskar som klassificerats som en djursjukdom som lätt sprider sig och som enligt lag ska bekämpas. I allmänhet orsakar IHN dödlighet hos fiskar som är under två månader gamla.  Mot sjukdomen finns inte någon behandlingsmetod eller något vaccin i Europa. Människor eller sällskapsdjur kan inte smittas av sjukdomen. Fisk får man också äta normalt.

Ytterligare information:

Kajsa Hakulin, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2361