Hoppa till innehåll
Media

Laxkvoten minskar ytterligare i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2014 18.50
Pressmeddelande -

Rådet för jordbruk och fiske beslutade i dag i Luxemburg om fiskekvoten i Östersjön 2015. Finland är nu den största fiskestaten i Östersjön om man räknar enligt kvoter.

I enlighet med Finlands förslag minskar laxkvoten i Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken med 10 procent. Samtidigt beslutade man begära in vetenskapliga råd om sätten att återställa svaga laxbestånd. Besluten säkerställer en fortsatt stärkning av laxbestånden. Finlands kvot i Bottniska viken (ca 24 500 laxar) räcker nödvändigtvis inte för hela fiskeperioden. Nästa år är Finlands laxkvot lika stor som i år.

Bestånden av strömmin är nu starkare, varför strömmingskvoterna blev större, vilket innebär att strömming får fångas i Bottniska viken och Skärgårdshavet utan avbrott. I Östersjöns centralbassäng och på öppna havet i Finska viken är man däremot tvungen att sätta upp fiskebegränsningar eftersom fisket efter strömming ger också samtidigt stora fångster av skarpsill. Kvoten för skarpsill är betydligt mindre än för strömming.

Rådets beslut bygger på en kompromiss mellan medlemsländerna i Östersjöns fiskeforum (BALTFISH). Östersjöländerna är nöjda med forumets arbete och önskar att det intensiva samarbetet fortsätter.

Fiskerikommissionären Maria Damanaki presenterade på mötet åtgärder som kommissionen är beredd att vidta för att lindra effekterna av Rysslands importförbud mot fiskeriprodukter. Till åtgärderna hör bl.a. möjligheten enligt beslutet om Östersjöns kvot att överföra större kvoter för skarpsill (25 %) än normalt (10 %) från fiskeår 2014 till 2015. Vidare lovade kommissionen förhandla med medlemsländernas om stödsystemen och fästa vikt vid att företagen inte kunde förutse importförbudet.

Fiskemöjligheterna i Östersjön år 2015:

Fiskbestånd och EU:s totalkvot / Finlands kvot
Strömming, Bottniska viken 158 470 ton (+ 15 %) / 129 924 ton
Strömming, Östersjöns centralbassäng och Finska viken 163 451 ton (+45%) / 35 845 ton

Strömming, Rigabukten 38 780 ton (+ 26 %) / 0
Strömming, västra delarna 22 220 ton (+ 12 %) / 2 ton

Skarpsill 213 581 ton (- 10 %) / 11 029 ton

Torsk, östra delar 52 744 ton (- 20 %) / 927 ton
Torsk, västra delar 16 185 (- 5 %) / 139 ton

Rödspätta 3 409 (+/- 0 %) / 0 -
Lax, Finska viken 13 106 st. (+/- 0 %) / 11 762 st.

Lax, Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken 95 928 st.(-10%) / 24 787 st.

Ytterligare information:
fiskerirådet Risto Lampinen, tfn +358 50 529 8023
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn +358 40 039 2011

Petteri Orpo