Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning: Ökningen av produktionsarealen ses inte i antalet ekoprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet
7.4.2020 12.55
Nyhet

Naturresursinstitutets utredning tyder på att incitamenten för ekologisk produktion ytterligare bör förbättras för att utbudet av ekoprodukter ska öka.

Odlingsarealen för ekologisk produktion har ökat under flera års tid. En stor del av ökningen av odlingsarealen utgörs dock av ökning av odlingsarealen för naturenlig fodervallodling. Uppgifterna kommer från Naturresursinstitutets utredningsrapport Tuplasti luomua, vars mål var att utreda hur antalet ekoprodukter på marknaden kunde fördubblas.
 

Enligt utredningen har ökningen av produktionsarealen för grödor som direkt används som människoföda varit ytterst liten, med undantag för trädgårdsärta och havre. Odlingsarealen för ekologisk produktion av trädgårdsärta har tiodubblats på några år, även om en del av arealen fortfarande är under omvandling från vanlig produktion till ekologisk produktion.

Som en följd av den ökade odlingsarealen för ekologiska grödor har den totala skörden av åkergrödor dock inte ökat, med undantag för havre. För de övriga spannmålsarterna har utvecklingen inom den totala ekologiska skörden avstannat.

För trädgårdsväxternas del har den totala skörden ökat för jordgubbar, morötter och trädgårdsärter. För de övriga viktigaste trädgårdsgrödornas del har den totala skörden varit ganska jämn från år till år.

Över hälften av de ekologiska fodervallarna finns på ekologiska växtodlingsgårdar, där de används i huvudsak till växtgödsel eller djurfoder inom traditionell produktion.

Avlägsnandet av skyldigheten att bärga skörden ur stödvillkoren för EU:s jordbruksstöd verkar ha lett till en ökning av sådan odlingsareal som inte ger skörd. Exempelvis för odlingsarealen för ekologisk havre är andelen odlingsareal av detta slag i genomsnitt 20 procent. Även för trädgårdsgrödornas del har den odlingsareal som inte ger skörd ökat i och med avlägsnandet av skyldigheten att bärga skörden.

Enligt utredningen kan antalet ekologiska produkter på marknaden ökas till att motsvara efterfrågan exempelvis genom att utveckla incitament så att de motiverar odlare att producera och utveckla ekoprodukter som säljs till konsumenter.

Ekologiskt Forskning och utveckling Mat och jordbruk