Hoppa till innehåll
Media

Naturens dag firas vid strömmande vatten i Uleåborg, Lieksa och Raseborg

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2018 11.09 | Publicerad på svenska 23.8.2018 kl. 11.13
Pressmeddelande
Foto: Heikki Pulkkinen

Den 25 augusti ska finska naturens dag firas vid stadsbäckarna i Hupisaaret, i Lieksa hamn, Billnäs och Åminnefors. Vänner av vattendrag och fiskar har möjlighet att se restaurerade grusbäddar för lekfisk och fiskvägar som är under byggnad samt lyssna på experter som berättar om återetablering av vandringsfiskar.

I parkområdet Hupisaaret i Uleåborg rinner små bäckar där man gärna vill återetablera ett bestånd av öringar. På talkot som hölls i sommar byggde man bland annat lekplatser så att vilda vandringsfiskar kan återetableras i bäckarna. På naturens dag berättar experter om restaureringen av bäckarna i Hupisaaret och i bäckarna släpps öringar som Naturresursinstitutet märkt i forskningssyfte. Observationsrummet för fiskvägen vid Oulun Energia är öppet hela dagen.  
 
Kommunerna i området för Lieksa älv, Kemijoki Oy, fiskeområdena, Forststyrelsen och staten har startat ett projekt som gäller återetablering av insjölax och insjööring. På naturens dag i Lieksa hamn berättar experter hur beståndet av insjölax och insjööring ska återupplivas i Lieksa älv. Under dagen ordnas det två avgiftsfria bussutflykter till Naarajokis restaurerade forsområden som är en del av Lieksa älv. Utflykterna ordnas i samband med Lieksas fiskmarknad.
 
Arbetet med att bygga en fiskväg genom Svartån i Åminnefors och Billnäs inleddes i maj. Fiskvägarna hjälper vandringsfisk att ta sig förbi kraftverksdammarna och vidare till sina naturliga lekområden. Fiskvägsprojektet presenteras vid kraftverket i Åminnefors och Billnäs i Raseborg.
 
Att restaurera bäckarna i Hupisaaret, Lieksa älv och Svartån hör till regeringens spetsprojekt som handlar om vandringsfiskar. 
 
- När vi talar om våra älvvatten, finns det gott om möjligheter att förbättra vattendragens naturvärden och öka verksamhetsförutsättningar för tjänster och näringar som anknyter till rekreation och turism. Med brett samarbete kan vi nå dessa mål och naturens dag är ett ypperligt tillfälle att ta del av arbetets resultat, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.  
 
Under åren 2016 - 2018 har jord- och skogsbruksministeriet beviljat närmare åtta miljoner euro för pilotprojekt som ska förbättra vandringsfiskarnas naturliga reproduktionsmöjligheter i älvar som är spärrade av vattenkraftverk. I olika delar av landet restaureras det lekplatser, byggs fiskvägar, planeras lösningar för överflyttning av fiskar och för yngelvandring, vilket ska förbättra läget för vandringsfiskar och hotade fiskbestånd. 
 
Dagens program samordnas av jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med NTM-centralen i Norra Österbotten, Insjöfinlands fiskeritjänster vid NTM-centralen i Norra Savolax, Naturresursinstitutet, Uleåborg stad, Oulun Energia, Lieksan kaupunkikeskusyhdistys ry, Ruunas och Pielisjärvis fiskeområde, Raseborg stad, Västra Nylands vatten och miljö rf samt andra samarbetspartner.
 
Den finska naturens dag är naturens egen högtidsdag. Dagen firas alltid den sista lördagen i augusti.
 
Spetsprojektet för återupplivandet av vandrande och hotade fiskbestånd (på finska):   mmm.fi/vaelluskalat/karkihanke
Ministeriets pressmeddelande 25.8: På Naturens dag den 25 augusti får besökare beundra får och traktorer på ekogårdar

Ytterligare information: 
Jouni Tammi, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2313
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Virpi Komulainen, kommunikationsexpert, tfn 0295 16 2110
fornamn.efternamn@mmm.fi
Bioekonomi Fiskar Jari Leppä Landsbygd Natur och klimat Vatten