Hoppa till innehåll
Media

Stödnivåerna på kompensationsbidragets nationella tilläggdsdel

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2009 11.51
Pressmeddelande -

Statsrådet fastställde i dag stödkoefficienten för kompensationsbidragets nationella tilläggsdel samt stödnivåerna på Södra Finlands nationella stöd för växthusproduktion 2009.

Stödkoefficienten för kompensationsbidragets nationella tilläggsdel år 2009

Värdet på koefficienten är 0.983, dvs. tilläggsdel kan betalas upp till 98,3 procent av enhetsstödets maximibelopp. Ändringen behövs eftersom kompensationsbidraget och tilläggsdelen kan nu sammanlagt uppgå till högst 250 euro per ha.

Efter ändringen uppgår tilläggsdelens grunddel till 19,66 euro per ha inom stödregionerna A, B och C1 och till 24,58 euro per ha inom stödregionerna C2-C4. Höjningen för husdjursgårdar är 78,64 euro per ha i hela landet. Det beräknas att i tilläggsdel betalas totalt 119,3 miljoner euro.

För att jordbrukaren ska få kompensationsbidragets tilläggsdel krävs att jordbrukaren förbinder sig till EU-delfinansierat kompensationsbidrag.
Förbindelserna för kompensationsbidrag och tilläggsdelen löper över fem år och är i kraft samtidigt. Hela tilläggsdelen betalas ur nationella anslag till nästan alla gårdar som sysslar med åkerolding.

Tilläggsdelen betalas ut i början av oktober.

Det nationella stödet för växthusproduktion år 2009
I nationellt stöd utbetalas sammanlagt 16,5 miljoner euro enligt den odlade växthusarealen för trädgårdsväxter.

Enhetsstödet kan höjas eftersom de faktiska produktionsarealerna ligger under den ursprungliga uppskattning som låg till underlag för det fastställda stödet. Stödbeloppet är 4,5 euro per kvadratmeter när det gäller kortvarig odling (2-7mån) och 11,4 euro per kvadratmeter i fråga om långvarig odling (över 7 mån).
Inom området för nordligt stöd betalas stödet för växthusproduktion enligt tidigare beslut.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 09-160 52229, 040 839 6599
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 09-160 52793