Hoppa till innehåll
Media

Naturresursinstitutet fick ny direktion

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2018 13.28
Pressmeddelande

Regeringen tillsatte den 4 januari 2018 en ny direktion för Naturresursinstitutet för perioden 4.1.2018–31.12.2020. Direktionen ska bistå Naturresursinstitutets ledning i arbetet, lämna förslag till verksamhetens strategiska fokusering och främja samarbetet med intressentgrupperna. Direktionen beslutar om institutets budgetförslag och om godkännande av institutets bokslut.

Målet var att välja medlemmar som äger så bred kännedom om Naturresursinstitutets verksamhetsområde som möjligt samt medlemmar med omfattande erfarenhet av ledarskap. Den nya direktionens ordförande och vice ordförande satt också i den tidigare direktionen.

Direktionens sammansättning

ordförande: Juha Mäntylä, branschdirektör, Metsä Group
vice ordförande: Fredrik von Limburg Stirum, företagare, Kosken kartano

Medlemmar:                              

  • Kaj Arvonen, verkställande direktör, Arvo-Kala Oy
  • Antti Iho, specialforskare, personalrepresentant
  • Hannele Jakosuo-Jansson, direktör, Neste Oyj
  • Ulrika Romantschuk, direktör, Oy Karl Fazer Ab
  • Ritva Toivonen, dekan, Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Ytterligare information:
Pentti Lähteenoja, avdelningschef, tfn 0295 16 2485, fornamn.efternamn(at)mmm.fi [pentti.lahteenoja]
Suvi Ryynänen, forskningsdirektör, tfn 0295 16 2126, fornamn.efternamn(at)mmm.fi [suvi.ryynanen]

Forskning och utveckling