Hoppa till innehåll
Media

Mari Walls utnämnd till Naturresursinstitutets generaldirektör

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2014 12.58
Pressmeddelande -

Regeringen har utnämnt filosofie doktor, professor Mari Walls till generaldirektör för Naturresursinstitutet, som inleder sin verksamhet i januari. Walls övergår till uppgiften från sin tjänst som direktör för havscentret vid Finlands miljöcentral. Ämbetsperioden för generaldirektören för Naturresursinstitutet är sju år. Walls har skött sin nuvarande tjänst sedan 2009. Tidigare har hon bland annat arbetat som forskningsdirektör och programdirektör vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, professor vid Åbo universitet, direktör för Åbo universitets botaniska trädgård och direktör för Åbo universitets miljöforskningscenter. Hon är docent i ekologi vid Helsingfors universitet sedan 1995. Walls är också direktionsmedlem vid Skogsforskningsinstitutet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt medlem i forskningsrådet för biovetenskap och miljö vid Finlands Akademi. Naturresursinstitutet kommer att bli Finlands näst största forskningsinstitut. Institutet bildas av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samt statistikuppgifterna vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Naturresursinstitutets mål är att förbättra den finska forskningens internationella konkurrenskraft och samhälleliga effektivitet. – Naturresursinstitutet måste kunna möta de utmaningar som den snabbt föränderliga omvärlden medför. För att sköta tjänsten som generaldirektör krävs både förmåga att leda en expertorganisation och god interaktionsförmåga som behövs i såväl nationellt som internationellt forskningssamarbete, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio. Ytterligare information:kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910, förnamn.efternamn@mmm.fi, direktör Mari Walls, tfn 040 5563839, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Ytterligare information om förberedelserna för Naturresursinstitutet: www.luke.fi/svenska

Petteri Orpo