Hoppa till innehåll
Media

Naturresursinstitutet inleder verksamheten 1.1.2015

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2014 9.22
Pressmeddelande -

Republikens president stadfäste i dag lagen om Naturresursinstitutet. Institutet bildas av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT), Skogsforskningsinstitutet (Metla) och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI). Institutet tar också över statistikuppgifterna som nu sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike).

Naturresursinstitutet ska främja en konkurrenskraftig näringsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara naturresurser och bidra till välbefinnandet och landsbygdens livskraft. Naturresursinstitutet ska bedriva vetenskaplig forskning, överföra kunskap och teknologi och tillhandahålla sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet. Vidare ska institutet framställa statistik över mat och förnybara naturresurser och sköta uppgifter som gäller att trygga de genetiska resursernas mångfald hos odlingsväxter, produktionsdjur och skogsträd.

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo är nöjd att sammanslagningen av forskningsinstituten nu är klar:

- Naturresursinstitutet är ett bra exempel på hur vi måste förnya oss. Att främja bioekonomin och stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft kräver en horisontal forskning som omfattar alla förnybara naturresurser. Det är just därför Naturresursinstitutet har inrättats.
Naturresursinstitutet (Luke) är Finlands näst största statliga forskningsinstitut med ca 1 700 anställda. Målet är att stärka forskningen och expertisen kring mat och förnybara naturresurser som behövs för att bygga upp bioekonomin och välbefinnandet, som grundar sig på bioekonomin, i framtiden.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 0295 16 2296
lagstiftningsrådet Susanna Paakkola, tfn 0295 16 2448
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910