Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs portfölj fylld med bioekonomi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2017 10.00
Nyhet
Foto: Laura Kotila, Statsrådets kansli

Den 5 maj 2017 utnämnde republikens president riksdagsledamot Jari Leppä till medlem av statsrådet. Finland fick samtidigt en ny jord- och skogsbruksminister som har självupplevd erfarenhet av mjölkproduktion och som betecknar Savolax som själslandskapet, med sina skogar och kuperade terräng. Ute i världen är minister Leppä en ambassadör för finsk mat och bioekonomi.

Jari Leppä (f. 1959), till utbildningen lantbrukstekniker, är i det civila jordbrukare och företagare. Leppä har varit riksdagsledamot sedan 1999 och ordförande för jord- och skogsbruksutskottet i cirka tio år. Den nya ministern har sina rötter och sitt hem på landsbygden och hoppas också bli ihågkommen som en pragmatisk minister.

Jord- och skogsbruksministern har ett mångsidigt arbetsfält, i och med att ministeriets förvaltningsområde inbegriper nyttjande av förnybara naturresurser och allt vad det omfattar. Utöver jordbruk och trädgårdsodling, landsbygdsutveckling, skogsbruk, veterinärvård, livsmedelstillsyn och fiskerihushållning har ministeriet även hand om vilt- och renhushållning, nyttjande av vattentillgångarna och lantmäteri. Leppä tar tag i sin nya uppgift med iver och ödmjukt sinne.

– Redan som liten pojke blev jag insatt i arbetsuppgifterna på hemgården i Pertunmaa. Under åren som ordförande för jord- och skogsbruksutskottet har jag lärt mig mycket om det finska jord- och skogsbruket och skapat ett gott kontaktnätverk när det gäller landsbygd och bioekonomi, berättar ministern.

Ministern inleder sitt arbete lämpligt i samband med att den livsmedelspolitiska redogörelsen börjar verkställas.

– Lönsamheten i inhemsk matproduktion och livsmedelsbranschens tillväxt, och därigenom uppkomsten av flera arbetsplatser, hör till de viktigaste frågorna jag vill påverka med mitt arbete, konstaterar Leppä.

Landsbygdens och städernas verkligheter verkar ibland befinna sig väldigt långt från varandra inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Hur kan man få till stånd en bättre dialog mellan dessa?

– Vi måste undvika motsättningar mellan landsbygd och stad. Utan den ena finns inte heller den andra. Vi måste säkerställa att den finländska landsbygdens möjligheter också når de barn och unga som inte har någon kontakt med landsbygden.

Bioekonomiministern en ambassadör för finskt kunnande ute i världen

Jord- och skogsbruksministerns portfölj är fylld med bioekonomi, och i regeringsprogrammet ställs det höga förväntningar på t.ex. tillväxt inom livsmedelsexport och grön bioekonomi.

– För mig innebär bioekonomi mera näringar och livskraft i hela landet och nya, oupptäckta möjligheter. I det här arbetet har jag också som mål att främja hållbart nyttjande av inhemskt virke och tillväxt inom hela naturresursområdet.

Den andra veckan i maj deltar ministern för första gången som Finlands representant i rådet för jordbruk och fiske i Bryssel.

– Det är viktigt att EU:s lantbrukspolitik också i fortsättningen möjliggör finsk livsmedelsproduktion och bedrivande av hållbart skogsbruk. I internationella sammanhang kommer jag för egen del att arbeta för ökad export, ge synlighet åt vår rena och hållbara livsmedelsproduktion och berätta om finsk bioekonomi och cirkulär ekonomi.

Som motvikt till det hektiska arbetet kopplar Leppä av med jakt och hästsport. En aktivitet tycks trots allt överträffa allt annat:

– Att spela sommarteater har varit en kär hobby i flera årtionden, berättar ministern.

Leppä önskar att den stundande sommaren för med sig en gynnsam vegetationsperiod i hela landet och goda möten i samband med olika sommarevenemang – och naturligtvis travtävlingar i S:t Michel.

Text: Anna Salminen, jord- och skogsbruksministeriet