Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en webbenkät om statens fiskerättigheter på Torne älv

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2018 13.19 | Publicerad på svenska 19.4.2018 kl. 14.45
Pressmeddelande

Genom en öppen enkät vill ministeriet utreda vilka uppfattningar intressegrupperna har om de för- och nackdelar som hänger samman med satens fiskerättigheter, det vill säga det så kallade laxregalet, på Torne älv, Muonio älv och på Bottenviken. Enkäten kan besvaras fram till den 25 maj 2018.

Med statens laxregal avses i denna enkät statens historiska rätt att fiska lax och öring i området Torne älv-Muonio älv-Könkämäeno, på vissa fiskeplatser längst inne i Bottenviken och i insjöar där riksgränsen mellan Finland och Sverige löper över.

I dag är det brukligt att staten med stöd av regalrätten säljer tillstånd till laxfiske i det gemensamma fisketillståndsområdet för Torne älvs fiskeområde och bland annat hyr ut ca 21 fiskeplatser i skifteslagens vatten längst inne i Bottenviken.

Vissa ägare av gränsälvens vattenområden ifrågasätter statens regalrätt och anser att rätten till fiske efter lax och öring hör till vattenområdenas ägare.

Med hjälp av enkäten samlar ministeriet in olika aktörers synpunkter på regalrätten, vilka ministeriet kommer att använda som underlag för fortsatt arbete. Frågorna i enkäten handlar om regalrättssystemets funktion och utvecklingsbehov samt vilka effekter aktörerna bedömer skulle följa av en eventuell avveckling av systemet. 

Enkäten besvaras med eget namn, men svaren behandlas konfidentiellt och uppgifter om enskilda svarspersoner lämnas inte ut till utomstående. 

Länk till enkäten.

Ytterligare information:
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tapio.hakaste(at)mmm.fi, tfn 0295 162 152
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, orian.bondestam(at)mmm.fi, tfn 0295 162 494 (på semester, tillbaka på kontoret 23.4.)

Fiskar