Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet vill få in åsikter om det nya bostadsaktieregistret

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2018 17.38
Pressmeddelande

Projektet för utveckling av bostadsaktieregistret ASREK har målet att avveckla systemet med bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform. Avsikten är att från och med år 2019 stegvis övergå till ett system med digital registrering av ägaruppgifter.

Först överför husbolag administrationen av aktieboken till Lantmäteriverket, varefter aktieägare kan söka registrering av sina aktiebrev digitalt och avstå från aktiebreven i pappersform. Även pantsättning kommer att ske digitalt. Denna helhet heter aktiebostadsregister som ska förvaltas av Lantmäteriverket.

ASREK-projektets arbetsgrupp arbetar med lagstiftning kring det nya bostadsaktieregistret. I gruppen sitter företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, husbolag, särskilt för disponenter, fastighetsmäklare och Finans Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet ber att styrelsemedlemmar och aktieägare i husbolag svarar på en enkät som ska samla in åsikter om projektets effekter och förväntningar när det gäller organisering av servicen. Enkäten har tagits fram i samarbete med kontaktgrupper med särskild fokus på lagberedningen, såsom justitieministeriet och Finlands Fastighetsförbund.

Enkäten finns på dinasikt.fi fram till den 20 februari 2018.

Länk till enkäten

Ytterligare information:
Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2448, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, tfn 0295 16 2379, fornamn.efternamn(at)mmm.fi