Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets förnyade webbtjänst öppnades

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2015 8.00
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets förnyade webbtjänst togs i bruk den 10 november 2015. Förnyandet täcker webbtjänstens struktur, innehåll, funktionalitet och service. Utvecklingsarbetet fortsätter.

Den förnyade webbtjänsten är en fas i en helhet där ministerierna börjar använda statsrådets gemensamma modell och tekniska lösning för nätkommunikationen.

Mer information om webbtjänsten
mmm.fi/sv/om-webbplatsen

Respons

Om du finner brister på webbsidorna eller vill ge respons kan du göra det på adressen
mmm.fi/kommentarer