Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med landsbygdsprogrammet fortskrider i rask takt: övervakningskommittén godkände programmets första årsrapport

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2016 13.16
Nyhet
Maaseutuohjelman seurantakomitea kokoontui Jaana Husu-Kallion johdolla vuoden 2016 ensimmäiseen kokoukseen

Ordföranden för landbygdsprogrammets övervakningskommitté, jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio var nöjd och belåten när hon öppnade kommittémötet. – Arbetet har gått framåt snabbt, och nu kan vi ta beslut inom programmets alla åtgärdsområden. Det här är ett bra underlag att arbeta vidare med, sade Husu-Kallio.

Neda Skakelja från EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling deltog också i mötet.
 –Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland var ett av de första programmen som kommissionen godkände. Ni får vara nöjda med att programmet gått framåt i en så rask takt, sade Skakelja.

På övervakningskommitténs möte i Åbo i maj behandlades programperiodens 2014 – 2020 första årsrapporter. Kommittén godkände årsrapporterna 2014 och 2015.

Ersättning för djurens välbefinnande och miljöersättning - målen uppnådda

Landsbygdsekonom Virva Terho på jord- och skogsbruksministeriet presenterade årsrapporterna 2014 och 2015.  Fram till utgången av 2015 hade man betalat ut stöd för rådgivning, gårdsinvesteringar och ekologisk produktion, miljöersättning, kompensationsersättning och ersättning för djurens välbefinnande.

I systemet för jordbruksrådgivning Råd 2020 hade godkänts sammanlagt 575 rådgivare. Vid slutet av 2015 uppgick antalet rådgivningstillfällen till 5 208 på 4 659 gårdar. Programperiodens mål var 43 000 gårdar, vilket innebär att under det första året hade man uppnått 10,8 procent av målet.

Antalet positiva investeringsbeslut var ca 960. I investeringsstöd beviljades sammanlagt 47,4 miljoner euro som innehåller både de EU-delfinansierade och de nationella understöden. Antalet ansökningar om startstöd till unga jordbrukare uppgick till 180 och antalet positiva beslut 2015 var 130.

Åren 2014–2015 sökte sammanlagt 45 624 gårdar om miljöstödsförbindelse för ett 2,06 miljoner hektar stort område. Antalet sökta miljöavtal var närmare 2 500. Sammanlagt 3 993 stödmottagare fick stöd för ekologisk produktion i ett 200 828 hektar stort område. Antalet gårdar som fick kompensationsersättning för ett 2,81 miljoner hektar stort område var 51 451.

Förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande ingicks av 6 395 gårdar. Allt som allt gjorde 41 procent av nötgårdarna, 80 procent av svingårdarna, 42 procent av får- och getgårdarna och 85 procent av fjäderfägårdarna en förbindelse om djurens välbefinnande. Hela programperiodens mål har således redan nåtts.

​Antalet inlämnade ansökningar om projektstöd var vid utgången av 2015 sammanlagt 1 574 och antalet ansökningar om företagsstöd 1 208. Av projektstödansökningarna kom 62 procent via Leadergrupperna.  

Bland de bästa när det gäller utbetalningar

Landsbygdsverkets avdelningsdirektör Antti-Jussi Oikarinen hade goda nyheter om landsbygdsprogrammets utbetalningar.
– Finlands kumulativa utbetalningsprocent är ca 28 som för tillfället är den bästa bland EU-länderna. EU-ländernas medeltal är 8,94 procent.

De nya elektroniska ansökningssystemen har varit mycket populära.
– Största delen av sökandena har lämnat in sina ansökningar på elektronisk väg. De komplexa stödsystemen har emellertid utmanat våra informationssystem. Just nu går det att söka alla stöd antigen elektroniskt eller temporärt på papper, berättade Oikarinen. 


Ytterligare information:
Virva Terho, landsbygdsekonom, tfn 02951 62 141 
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer information till stödsökande: 
NTM-centralerna och Leadergrupperna

Landsbygdens utvecklingsprogram är det viktigaste verktyget för att reformera jordbruket och förbättra landsbygdens livskraft. Den pågående programperioden löper över åren 2014–2020 och den officiella finansieringen för hela programperioden uppgår till 8,181 miljarder euro.

Landsbygd