Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Landsbygdspolitiska rådet: Landsbygdens företags och företagares perspektiv ska beaktas i näringslivspolitiken

Jord- och skogsbruksministeriet
4.10.2016 16.49
Pressmeddelande

Landsbygdspolitiska rådet betonade på sitt möte den 4.10 vikten av att beakta landsbygdens företags och företagares perspektiv då beslut gällande spetsprojekten för företagande och sysselsättning ska implementeras samt i piloteringar som gäller dessa.

Landsbygdspolitiska rådet godkände på sitt möte ställningstagande för befrämjande av företagsamhet och sysselsättning på landsbygden. I ställningstagandet betonas behovet av att använd verktygen för bedömning av företagseffekterna och landsbygdssäkring i såväl beredningen som beslutsfattande gällande nämnda spetsprojekt.

Rådet understöder de åtgärder som regeringens redan antagit för att främja företagsamheten och sysselsättningen, men framhåller att genom att förstärka en månsidig företagsamhet på landsbygden kan effekterna av paketen för företagande och sysselsättning förstärkas.

- Tillväxten inom bio- och kretsloppsekonomierna utgår från de resurser som finns och den affärsverksamhet som bedrivs på landsbygden. Inom serviceproduktionen finns även ansenliga möjligheter för tillväxt på landsbygden, betonar rådets ordförande, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Rådet betonar i sitt ställningstagande att utvecklingen inom innovationsverksamhet även ska omfatta de områden som ligger utanför pendlingsområdena för tillväxtcentra och därmed beakta omständigheter som är specifika för landsbygdens företag i piloteringarna.

- Landsbygdens företagsamhet måste förstärkas genom att öka kunskapen om olika branscher och lokala omständigheter, säger Juha Rutanen från Helsingfors universitet, specialsakkunnig i nätverket för näringar och kompetens, som fungerar under rådet.

Rådet framhåller att man även bör kunna underlätta sysselsättningen på landsbygdsområden genom skatteincitament och med hjälp av glidningar i lönesubventioner. Sysselsättningen bör även kunna främjas genom att utveckla modeller för anställningar i landsbygdsföretag som har säsongsbetonade arbetstoppar.

Rådet föreslår att man övergår från tillståndsförfarande till att utveckla myndighetsverksamheterna till att vara mer handledande. Rådet understryker vidare, att landsbygdföretagens tillväxt även ska kunna stödas genom att utveckla företagens möjligheter att medverka i upphandlingsprocesser och i den exportfrämjande verksamheten.

Ställningstagandet förbinder inte Landsbygdspolitiska rådets medlemsorganisationer. Man önskar med ställningstagandet ge nya öppningar till det fortsatta arbetet med spetsprojekten för företagande och sysselsättning.

För mer information:
Christell Åström, Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 030, [email protected]
Juha Rutanen, specialsakkunnig i nätverket för näringar och kompetens, Helsingfors universitet, tfn 040 5737 568, [email protected]