Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Projekt för sammanslagning av Landsbygdsverket och Livsmedelssäkerhetsverket inleds

Jord- och skogsbruksministeriet
15.2.2017 10.00 | Publicerad på svenska 15.2.2017 kl. 12.30
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag tillsatt ett projekt för sammanslagning av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Landsbygdsverket Mavi. I projektet ska också den del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster som producerar tjänster närmast till andra ämbetsverk än Lantmäteriverket överföras till den nya myndigheten. Den del som ska överföras preciseras i projektet.

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett agronom (AFM) Kirsi Heinonen till projektledare fr.o.m. den 16 februari 2017. Heinonen övergår till uppgiften som projektledare från Finlands ständiga representation i Bryssel, där hon har varit specialsakkunnig sedan 2012. Heinonen har tidigare varit överinspektör vid jordbruksstyrelsen, och vid jord- och skogsbruksministeriet har hon arbetat som överinspektör och sektionschef, och som lantbruksråd dessutom varit chef för enheten för växtproduktion och djurfoder.

– Sammanslagningen erbjuder en möjlighet till översyn och modernisering av verksamhetssätt, bättre beaktande av kunderna och gemensam utveckling av informationssystem. Personalen ska vara med i förändringen på ett intensivt sätt, framhäver jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Projektet för sammanslagning av myndigheterna kopplas till landskapsreformen på ett ändamålsenligt sätt. Sammanslagningsprojektets mandatperiod är 16.2.2017 – 31.12.2018. Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets verksamhet som separata myndigheter upphör den 31 december 2018 och den myndighet som ska bildas inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910
Kirsi Heinonen, projektledare, tfn 040 077 6172

Djur och växter Forskning och utveckling Förvaltningsområde Mat och jordbruk