Hoppa till innehåll
Media

Räntefriheten för statliga lån till jordbruket utvidgas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2008 13.53
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag fattat beslut om att utvidga räntefriheten för s.k. statliga lån som beviljats ur Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel.

Hittills har man kunnat få en tidsbegränsad befrielse från betalning av ränta på statliga lån i fall av betalningssvårigheter som har berott på bland annat naturkatastrof, brand, en familjemedlems död eller sjukdomsfall.

Räntefriheten utvidgas nu så att den också omfattar gårdar som råkat i ekonomiska svårigheter av en del andra orsaker. Som motivering för räntefriheten godtas i fortsättningen bland annat exceptionellt dålig lönsamhet för den produktionsgren som gården bedriver produktion inom, oväntat anpassnings- eller förändringsbehov som beror på marknadsförändringar och ekonomiska svårigheter som beror på husdjurssjukdomar eller motsvarande orsaker.

Den sökande skall förete en utredning om orsakerna till de ekonomiska svårigheterna. Samtidigt skall även skulder, förmögenhet och betalningsberedskap utredas. Ministeriet har gett Landsbygdsverkets tjänstemän fullmakt att godkänna räntebefrielser för statslånen vid de centrala penninginrättningarna.

Den ränta som blir obetald under den räntefria perioden dras av från ränteförmånen.

Räntefrihet som beviljas för högst två år i taget sammanlagt för högst fem år har hittills beviljats i endast några enstaka fall om året. De utvidgade möjligheterna till beviljande av räntefrihet samt jordbrukets försvagade lönsamhet och den försvagade ekonomiska situationen antas leda till att beviljandet av räntefrihet ökar.

Att lämna in nya ansökningar om statliga lån har i allmänhet inte varit möjligt från och med år 2004. I juli i år var statens icke återbetalda lånebestånd sammanlagt 438 miljoner euro, varav 70 procent dvs. 279 miljoner euro är beviljat på 2000-talet. Summan fördelar sig på drygt 2 900 lån. Av de statliga lån som beviljats på 2000-talet beviljades en tredjedel dvs. 108 miljoner euro till mjölkboskapsgårdar. Det genomsnittliga återstående statliga lånet var cirka 95 000 euro.

Räntefrihet kan endast beviljas för statliga lån. Anstånd med amorteringar kan beviljas på både statliga lån och räntestödslån.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
jordbruksrådet Esko Juvonen, tfn (09) 1605 3345, 040 733 6218

Sirkka-Liisa Anttila