Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna av jordbrukets miljöstöd fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2007 11.53
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade i dag ett beslut om de överenskomna ändringarna i miljöstödets tilläggsåtgärder. Efter ändringarna motsvarar förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013 (366/2007), som statsrådet utfärdade den 4 april 2007, de korrigeringar som kommissionen har krävt i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Den största ändringen i programmet är att tilläggsåtgärden "förbättring av åkrarnas kulturtillstånd" slopas. Därtill har man ändrat villkoren för tilläggsåtgärden som gäller näringsbalans. Ändringarna träder i kraft den 13 juni 2007.

Till följd av ändringarna ges odlarna möjlighet att på nytt överväga gårdstypen enligt miljöstödet samt tilläggsåtgärderna. Därför har Landsbygdsverket sett över förbindelsevillkoren och korrigerat blanketterna för miljöstödet enligt ändringarna och skickat dem till alla jordbrukare som får handlingarna under denna vecka. Jordbrukarna skall lämna in de korrigerade blanketterna till kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter senast fredagen den 15 juni 2007. De korrigerade förbindelsevillkoren och blanketterna finns också på webbsidan http://lomake.mmm.fi/ > odlarstöd > arealstöd > jordbrukets miljöstöd.

Om det tekniska genomförandet av praktiska åtgärder, som ingår i tilläggsåtgärderna, förskrivs närmare genom jord- och skogsbruksministeriets förordning som kommer att utfärdas den 8 juni2007 och genom vilken förordningen av den 26 april 2007 om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (JSMf 503/2007) ändras.

Ändringen i förordningen, som utfärdades i dag, inverkar inte på totalfinansieringen av åtgärderna i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
biträdande avdelningschef Heimo Hanhilahti, tfn 09-160 542 55, 040 513 21 20
överinspektör Sini Wallenius, tfn 09-160 542 34