Statsrådet och ministerierna Media

Jordbruksministrar enades om fortsatta krisåtgärder

Jord- och skogsbruksministeriet 14.3.2016 19.44
Pressmeddelande

EU-ländernas jordbruksministrar behandlade på mötet i måndags krisen som råder på marknaden för jordbruksprodukter. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som representerade Finland på mötet, var nöjd med att frågan om höjning och tidigareläggning av jordbruksstöd som betalas i förskott går framåt enligt hans förslag.

Den maximala kvantiteten för interventionsköp av mjölkpulver och smör ska fördubblas. Privat lagring av griskött öppnas 2016. Den närmare tidpunkten beror på marknadsutvecklingen.

Andelslag och producentorganisationer kan genom frivilliga avtal komma överens om minskad mjölkproduktion för att på ett bättre sätt få produktionen att ska motsvara konsumtionen.

EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan lovade driva framåt frågan om sänkta produktionskostnader genom lägre tullavgifter för gödselmedel, vilket Finland och Irland föreslagit.

I ordförandens slutsatser föreslås att det s.k. de minimis-stödet fördubblas till 30 000 euro under tre års tid, vilket Finland också krävt. Ytterligare överväger kommissionen möjligheten att tillåta nationellt temporärt stöd vid kriser. Detta årliga stöd kan uppgå till högst 15 000 euro per gård.

Kommissionen lovade bygga upp ett likadant prisuppföljningssystem för nöt- och griskött som mjölk redan har. Kommissionen fortsätter arbetet med att försöka öppna marknader för unionens jordbruksprodukter utanför EU.

Ytterligare information:
Risto Artjoki, avdelningschef, tfn +358 295 162 286

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk