Hoppa till innehåll
Media

Ansökningstiden för jordbruksstöd förlängs till torsdag den 8 maj

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2014 12.01
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har bestämt att ansökningstiden för jordbruksstöd förlängs fram till den 8 maj . Ursprungligen hade ansökningstiden gått ut i dag den 30 april. Den elektroniska ansökan måste dock avbrytas i dag, men e-tjänsten öppnas igen vecka 19. Pappersansökningar kan dock lämnas in som vanligt.

Landsbygdsverket Mavi informerar måndag den 5 maj om detaljerna kring öppnandet.

Ansökningstiden förlängs på grund av störningar i den elektroniska tjänsten Vipu. En del av användarna har inte kunnat skicka in stödansökningar på elektronisk väg. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen beklagar det som hänt och framhäver att man måste tänka på jordbrukarnas bästa.

- Jag beklagar det besvär som detta har orsakat jordbrukarna. Situationen är ytterst beklaglig. Vipu har blivit allt populärare. I dag lämnas redan över hälften av stödansökningarna in via Vipu. Det skulle vara oskäligt att kräva att de jordbrukare som börjat använda e-tjänsten på grund av ett fel i systemet måste lämna en pappersansökan. I denna situation måste förvaltningen vara flexibel och tänka på jordbrukarnas intresse. Förlängningen kräver extra arbete inom förvaltningen, men det kan inte hjälpas nu.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Heimo Hanhilahti, tfn 0295 16 2286
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 16 2356