Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i tvärvillkoren för jordbruksstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2018 14.11
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag en förordningsändring som innebär vissa ändringar i djurens välbefinnande och medicinsk behandling av djur i tvärvillkoren för jordbruksstöd. En ny sak i tvärvillkoren är kravet på djurskötarnas kompetens. Förordningen träder i kraft den 6 februari 2018.

Enligt EU-rättsakterna ska en ägare eller hållare av produktionsdjur se till att de har tillräckligt många djurskötare och att de är kompetenta att sköta sina uppgifter. År 2017 togs kravet in i den nationella djurskyddslagstiftningen och nu genom den nya förordningen även i tvärvillkoren. 

Ändringen av förordningen avhjälper den av kommissionen påpekade bristen som går ut på att systemet med tvärvillkoren inte helt genomförts till denna del. I praktiken har man redan tidigare övervakat att kravet uppfylls genom att bedöma hur produktionsdjuren har skötts på gårdar. Därför kommer övervakningen sannolikt inte att ändras stort.

Även vissa krav på medicinsk behandling av djur har specificerats. Överlappande krav på vård har minskats, det vill säga att krav som redan kontrolleras i samband med övervakningen av andra krav har tagits bort. Dessa ändringar gäller till exempel bokföringskraven. Ändringen inverkar inte på att genomföra tvärvillkorssystemet, men gör grunderna för kraven och övervakningen klarare.

I förordningen togs också in krav som är nödvändiga för att kunna genomföra systemet med tvärvillkor som gäller medicinsk behandling av djur. Sådana är bland annat kravet på att följa karenstider för djurmediciner, djurets slaktförbud eller bestämmelser om förbjudna ämnen. Dessa krav ingår redan i den gällande lagstiftningen och nu ingår de också i kraven i tvärvillkoren.

I förordningen gjordes också vissa ändringar som harmoniserar kraven på djurens välbefinnande. Tvärvillkoren utgör så gott som alltid ett krav för att få jordbrukarstöd. I tvärvillkoren ingår krav som gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurens välbefinnande.

Ytterligare information:
Djurens välbefinnande: Susanna Ahlström, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2436
Medicinsk behandling av djur: Nina Kaario, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2107
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248

Djur och växter Mat och jordbruk