Hoppa till innehåll
Media

Beslut om lantgårdarnas investeringsstöd för nästa år

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2013 11.14
Pressmeddelande -

Regeringen beslutade idag om investeringsstödets objekt, maximibelopp och ansökningstider för 2014. Finansieringsobjekten och stödnivåerna kommer i huvudsak att ligga på samma nivå som i år.

Ändringarna i stöden orsakas huvudsakligen av att den pågående programperioden och giltighetstiden för artikel 141 upphör 2013. Investeringsstödet beviljas 2014 som nationellt jordbruksstöd inom EU. Därför ändras till exempel maximibeloppen för de högre stöden som baserats på 141-stödet för gemensamma investeringar och stödnivån för vissa stödobjekt ändras i enlighet med gruppundantagsförordningen för jordbruk. Ändringen i stödnivån har genomförts som en sänkning av maximibeloppet för räntestöd.

Av samma skäl har förutsättningarna för stöd av värmecentraler på jordbruk förenhetligats och begränsningen av antalet djurplatser gällande investeringar inom svin- och fjäderfäbranschen har slopats. Det har även gjorts ändringar i maximibeloppen för stödobjektens understöd eller i fördelningen av stödet som understöd och räntestöd.

År 2014 finns det fyra ansökningstider: 16.12.2013-31.1.2014, 17.2-28.3.2014, 14.4-15.8.2014 och 1.9-17.10.2014. På samma sätt som tidigare tillämpas ansökningstiderna för andra stödobjekt dock inte på inköp av lantbruksfastigheter eller på investeringar som görs på grund av en skadehändelse som inte beror på sökanden.

Ytterligare information:
regeringssekreterare Mika Saari, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2134
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, Landsbygdsverket, tfn 020 772 568