Statsrådet och ministerierna Media

Nivån på nordligt stöd för mjölk för i fjol fastställd

Jord- och skogsbruksministeriet 30.5.2013 10.46
Pressmeddelande -

Regeringen beslutade i dag om det slutliga stödet för mjölk i området för nordligt stöd. Stödet höjdes med 0,4 - 0,7 cent per liter beroende på stödregionen, vilket innebär att det nya stödet uppgår till 8,2 - 31,3 cent per liter. Den slutliga stödnivån i AB-regionen slogs fast redan tidigare i år.

Regeringen beslutade också om rätten till stöd när det gäller produktion som överskred den individuella referenskvantiteten år 2012. För januari-mars betalas stöd för 60 procent och för april-december 70 procent av den produktion som överskred den individuella referenskvantiteten. I AB-regionen begränsar individuella referenskvantiteter inte utbetalningen av produktionsstödet för mjölk.

För det nordliga produktionsstödet för mjölk har reserverats 161,2 miljoner euro för år 2012. I hela landet finns omkring 9 000 mjölkgårdar, av dessa ligger ungefär 7 000 i C1-C4-regiongen.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 16 2347, fö[email protected]
lantbruksekonomist Pekka Pihamaa, tfn 0295 16 2289, fö[email protected]