Hoppa till innehåll
Media

Mjölkproduktionens framtida alternativ kartläggs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2007 6.57
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i dag en arbetsgrupp som fick i uppgift att undersöka mjölkproduktionens framtida alternativ. Vidare ska arbetsgruppen bedöma utvecklingen inom mjölksektorn samt mjölkproduktionens och mjölkförädlingens framtida verksamhetsbetingelser. Arbetsgruppen ska lägga fram förslag till åtgärder som bidrar till utvecklingen av verksamheten inom mjölksektorn.

Den finländska mjölksektorns omvärld kommer att förändras i framtiden. Under åren 2007 - 2008 genomförs en halvtidsöversyn av EU:s mjölksektor som kan leda till att EU:s system med mjölkkvoter genomgår stora förändringar från och med år 2015. Halvtidsöversynen kan också ha konsekvenser för andra marknadsorganisationer av mjölk och mjölkprodukter.

Lantbruksöverinspektör Pekka Sandholm från jord- och skogsbruksministeriet arbetar som ordförande i arbetsgruppen. De övriga medlemmarna är överinspektör Marjatta Jokela och överinspektör Leena Lamminen från jord- och skogsbruksministeriet, direktör Seppo Heiskanen från Livsmedelsindustriförbundet, mjölkombudsmannen Sami Kilpeläinen från Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund MTK, riksdagsledamot Mats Nylund från Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, verkställande direktör Reijo Kiskola från Hämeenlinnan Osuusmeijeri och upphandlingschef Heikki Mäkelä från Valio Oy. Arbetsgruppen bistås av specialsakkunnig Ahti Hirvonen från jord- och skogsbruksministeriet och professor Jyrki Niemi från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT. Överinspektör Riitta Ukkonen från jord- och skogsbruksministeriet är sekreterare i arbetsgruppen.

Arbetsgruppens mandattid löper ut den 31 maj 2008. Arbetsgruppen ger en mellanrapport om mjölkkvotsystemet senast den 30 november 2007.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
lantbruksrådet Taina Vesanto, tfn 09-160 542 40, 040 740 94 15
lantbruksöverinspektör Pekka Sandholm, tfn 09-160 542 49, 040 733 62 19