Hoppa till innehåll
Media

Ansökningstiden för Gårdsbrukets utvecklingsfonds forsknings- och utvecklingsanslag för jordbruk och livsmedelsekonomi 2019 har börjat

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2018 11.09 | Publicerad på svenska 9.1.2018 kl. 10.59
Pressmeddelande

Den första fasen av ansökan, som görs i jord- och skogsbruksministeriets elektroniska system, inleddes den 8 januari 2018. Ansökningstiden går ut den 5 mars 2018 kl. 16.15.

Utvecklingsfondens anslag för jordbruk och livsmedelsekonomi 2019 beviljas i första hand för forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt som förbättrar näringens lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt eller som producerar information som behövs för att utföra förvaltningsområdets uppgifter.

Ansökan 2019 sker i två faser. Den första fasen inleds den 8 januari och går ut den 5 mars 2018 kl. 16.15. Den andra fasen inleds i juli och går ut den 10 september 2018 kl. 16.15. Under de senaste åren har anslaget uppgått till ca 3,9 miljoner euro. Med anslaget har årligen finansierats omkring 20 nya projekt.

Prioriteringarna 2019:

  1. Kontrollerad omstrukturering av jordbruket och företagandets nya former
  2. Digitaliseringen inom jordbruk och livsmedelsekonomi - nya tillämpningar ger konkurrenskraft och skapar mervärde
  3. Nya metoder och ny produktionsteknik för husdjursavel och växtförädling skapar konkurrenskraft och ökar klimatvänlighet
  4. Utnyttjande av den finka produktionens starka sidor
  5. Riskhanteringens möjligheter och incitament i produktionen och i tryggandet av en god djurhälsa och växtskydd
  6. För- och nackdelar med ekosystemtjänsterna och jordbruksnaturens biologiska mångfald

Ansökan på webben

Jord- och skogsbruksministeriets elektroniska ansökningssystem (på finska)

Hakuohjeet ja haun painopisteiden tarkemmat kuvaukset

Mer information

Riitta Rahkonen, specialsakkunnig
0295 16 2202
riitta.rahkonen (at) mmm.fi