Hoppa till innehåll
Media

Gårdsbrukets utvecklingsfonds forskningsmedel för jordbruk och livsmedelsekonomi

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2018 12.15
Pressmeddelande

Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) beviljar sammanlagt 3,9 miljoner euro för nya forsknings- och utvecklingsprojekt på området jordbruk och livsmedelsekonomi. År 2018 ligger fokusen i återanvändning av näringsämnen, beräkning av växthusgasutsläpp, nya metoder för att bekämpa mögel, utveckling av inhemska humlesorter, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd, djurs välbefinnande, gårdarnas energieffektivitet och utveckling av finansieringsalternativ.

- Regeringen har ett ambitiöst mål att få bioekonomin att växa i de olika sektorerna. För att vi ska kunna skapa arbetstillfällen och produkter, behöver vi senaste forskningsinformation. Den informationen behöver vi också för att bekämpa klimatförändringen och hantera risker. Makera är fortfarande en central finansiär av den praktiknära forskningen och utvecklingen av jordbruket och livsmedelskedjan. Det är viktigt att näringen och alla andra som använder sig av informationen är aktivt med i projekten för att informationen ska nå användarna så snabbt som möjligt, säger jord- och skogsbruksminister  Jari Leppä.

Enligt prioriteringarna för ansökan har forskningsmedel avsatts för att genomföra forskningsprogrammet om jordbrukets miljökonsekvenser, hantera risker i jordbruksproduktionen och förbättra konkurrenskraften. 

Den öppna ansökan skedde i två faser under år 2017. Av 89 projektidéer gick vidare ca hälften, och 19 projekt som bäst motsvarade prioriteringarna fick finansiering.

Utvecklingsfondens forskningsmedel beviljas i första hand för forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt som förbättrar näringens lönsamhet och konkurrenskraft på ett hållbart sätt eller som producerar information som behövs för att utföra förvaltningsområdets uppgifter.

Mer information om de finansierade projekten 2018 (på finska)
Forskningsprogram om jordbrukets miljökonsekvenser (MATO)

Ytterligare information:

Suvi Ryynänen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2126

Markku Himanen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029516 2472

Riitta Rahkonen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029516 2202

e-post: fornamn.eftrnamn@mmm.fi