Hoppa till innehåll
Media

Historisk förändring i havsfisket – Fiskare får besluta om fiskeområdena och fisketiderna för strömming och vassbuk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2017 16.01 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.33
Pressmeddelande

Den 30 december 2016 tilldelade jord- och skogsbruksministeriet kommersiella fiskare Finlands strömmings- och vassbukskvoter i form av överlåtbara nyttjanderätter. Från och med i år kan kommersiella fiskare i stället för staten besluta om användningen av fiskekvoterna för strömming och vassbuk. De överlåtbara nyttjanderätterna gäller de kommersiella fiskarna i Fastlandsfinland.

Den största förändringen handlar om att man inför ett system med överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter i havsområdet i det finländska fastlandet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har enligt de överlåtbara nyttjanderätterna fördelat åt kommersiella fiskare aktörsspecifika fiskekvoter för trålfiske för 2017. Övergången till det nya kvotsystemet orsakade således inte några avbrott i trålfisket vid årsskiftet.

På basis av fiskekvoterna kan kommersiella fiskare välja tidpunkten för fisket och det havsområde där de vill fiska. Så här kan de på ett bättre sätt anpassa fisket efter efterfrågan på marknaden och planera fisket för att optimera lönsamheten. Tidigare har staten genom förordningar reglerat fisketiderna och havsområdena om fiskekvoterna inte räckt till för året runt fiske.

Nyttjanderätterna gäller i tio år och fiskaren kan byta eller sälja rätten till kvoten till en annan kommersiell fiskare. Fiskarna kan också byta eller sälja sina årliga fiskekvoter.

Ministeriet tilldelade 128 kommersiella fiskare överlåtbara nyttjanderätter till strömmingskvoten för Bottniska viken och 63 kommersiella fiskare nyttjanderätter till strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön samt 39 kommersiella fiskare nyttjanderätter till vassbukskvoten:

Finlands fiskekvot

Överlåtbara nyttjanderätter till trålfiske (antalet innehavare)

Överlåtbara nyttjanderätter till fiske med ryssja (antalet innehavare)

Trålfiskets andel av nyttjanderätterna

Strömmingskvoten för Bottniska viken

55

73

ca 95 procent

Strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön

41

22

ca 90 procent

Vassbukskvoten

39

100 procent

Nätfisket efter strömming och vassbuk kan fortsätta utan nyttjanderätter eller aktörsspecifika fiskekvoter.  Med ryssja får en kommersiell fiskare fiska högst två ton strömming utan en aktörsspecifik fiskekvot.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland börjar bereda ansökningsrundan om överlåtbara nyttjanderätter och aktörsspecifika fiskekvoter för lax för att de ska kunna tilldelas i god tid före fiskesäsongen börjar i maj. Ministeriet kommer att skicka ett brev till laxfiskarna om detta.

Ytterligare information:
Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2494, fornamn.efternamn(at)mmm.fi