Hoppa till innehåll
Media

Betydande marknadsutsikter för griskött och havre

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2011 10.34
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen undertecknade i dag i Kina avtal om villkoren för export av finskt griskött och havre. Förhandlingarna, som drivits under ledning av avdelningen för livsmedel och hälsa vid jord- och skogsbruksministeriet och som inleddes år 2005 när det gäller griskött resp. år 2006 i fråga om havre, är således slutförda. Förhandlingsprocesserna har varit ovanligt långa och arbetsdryga även om Finlands goda djursjukdomsstatus, höga livsmedelshygien och goda växthälsa har bidragit till förhandlingarna. De kinesiska myndigheterna kan nu fortsätta processen att godkänna finländska grisköttsföretag. Biträdande ministern Pu uppmanade genast finska företag att ingå handelsavtal. För export av havre krävs inget särskilt godkännande. Dessa avtal öppnar ett betydande marknadsområde för den finska grisköttindustrin och havreexporten. Avsikten är att så snabbt som möjligt förhandla fram ett liknande exportavtal för korn. Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:biträdande avdelningschef Riitta Heinonen, tfn 09 160 53337, 050 367 1040lantbruksrådet Kirsi Heinonen, tfn 09 160 54221, 040 504 0193