Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

23 personer vill bli verkställande direktör för Forststyrelsen

Jord- och skogsbruksministeriet 11.10.2019 12.22 | Publicerad på svenska 14.10.2019 kl. 13.03
Pressmeddelande

Följande personer har sökt tjänsten som verkställande direktör för Forststyrelsen inom utsatt tid (11.10 kl. 12):

Ari Eini, Juha Hakkarainen, Tuomas Hallenberg, Nina Happonen, Kimmo Hietala, Michael Hornborg, Ville Huittinen, Harri Hölttä, Terhi Koipijärvi, Kirsi-Marja Korhonen, Harri Lauslahti, Piotr Marko Lehtonen, Pentti Lähteenoja, Juha S. Niemelä, Anssi Niskanen, Juha Ojala, Antti Otsamo, Mika Riipi, Aki Saarinen, Sixten Sunabacka, Timo Tanninen, Juha Vanhainen och Jari Varjo.

Jord- och skogsbruksministeriet intervjuar de sökande som kallas på en intervju tillsammans med miljöministeriet före mitten av november. Verkställande direktören utses i december av statsrådet efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet.

Verkställande direktören utnämns för en tid av högst fem år.

Forststyrelsen hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Miljöministeriet svarar för resultatstyrningen av Forststyrelsen när det gäller offentliga förvaltningsuppgifter inom miljöministeriets ansvarsområde.

Verkställande direktören leder och utvecklar Forststyrelsens verksamhet, svarar för Forststyrelsens löpande förvaltning samt för att bokföringen är utförd enligt lag och att finansförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt Verkställande direktören svarar för verkställigheten av den lagstiftning som gäller Forsstyrelsen.

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910, nåbar 11.10 efter kl. 15.

Skogar