Hoppa till innehåll
Media

Förbudet mot jakt på sädgås fortsätter i hela landet, förbud mot jakt på grågås införs i inlandet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2016 12.27
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning genom vilken förbudet mot jakt på sädgås förlängs i hela landet för det kommande jaktåret. Förbudet mot jakt är det snabbaste och för närvarande enda sättet att stoppa minskningen i sädgåspopulationen. Jakten på grågås i sin tur förbjuds i inlandet för en tid av tre år under perioden 20.8–31.12 för att populationen ska stabilisera

Jakten på sädgås förbjöds helt 2014, och efter det har förbudet förlängts med ett år i sänder. Det tidsbestämda jaktförbudet minskar jakttrycket på den i Finland häckande populationen och på den andra i nordvästra och nordöstra Europa häckande sädgåspopulationen som flyttar via Finland.

En förlängning av förbudet mot jakt på sädgås är nödvändig för att man ska kunna vidta brådskande åtgärder för att säkerställa hållbar jakt. Sådana är reglering av skyldigheten att rapportera fångst, precisering av jaktregleringen, effektivisering av räkningen av populationer i övervintringsområdena samt klarläggande av häckningsområdena i Finland liksom även preciserad bedömning av produktionen av ungar.

Dessutom är det viktigt att genomföra den internationella förvaltningsplanen för taigasädgås som godkändes i november 2015 vid partmötet om avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, AEWA). Finland har aktivt stött beredningen av den internationella förvaltningsplanen så att jakten ska vara hållbar också i centrala och nordvästra Europa.

Finlands viltcentral fortsätter genomföra ett projekt i norra Österbotten med syftet att kartlägga sädgåsens häckningsområden både på marknivå och från luften samt utveckla räkningsmetoderna. En ändring av lagstiftningen som gäller skyldighet att rapportera fångst och jägarspecifika fångstkvoter håller på att beredas. Målet är att ändringarna ska träda i kraft från och med jaktåret 2017–2018.   

Man kommer att bedöma möjligheten att tillåta jakt igen om ett år, men jakt kommer inte att kunna inledas förrän populationen har stabiliserats.

Jakt på grågås förbjuden i inlandet

Förbudet mot jakt på grågås i inlandet är en fortsättning på den fredning som gällde under jaktåren 2013–2016. Avgränsningen av området bibehålls oförändrad och förordningen gäller till och med den 31 juli 2019. Målet är att begränsa jakttrycket på den population av grågäss som häckar och breder ut sig i inlandet så att populationen ska bli en stark och värdefull viltresurs även i inlandet.

Genom förordning förbjuds jakt på grågås för en tid av tre år under jaktåren 2016–2019 från och med den 20 augusti till och med den 31 december i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Päijänne-Tavastland, i kommunerna Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli och Etseri i landskapet Södra Österbotten, i kommunerna Halsua, Lestijärvi, Perho och Vetil i landskapet Mellersta Österbotten, i landskapet Lappland förutom kommunerna Kemi, Keminmaa, Torneå och Simo, i kommunerna Iitti och Kouvola i landskapet Kymmenedalen samt i kommunerna Haapajärvi, Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi och Vaala i landskapet Norra Österbotten.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Jussi Laanikari, överinspektör, tfn 040 733 6229
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 391

Förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2016–2017, i kraft 1.8.2016
Förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2016–2019, i kraft 1.8.2016

Djur och växter Kimmo Tiilikainen Vilt