Hoppa till innehåll
Media

Lagen om skogsvårdsföreningar revideras - ska den obligatoriska skogsvårdsavgift

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2012 7.28
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen höll i dag ett anförande i Tapios och Skogsforskningsinstitutets skogspolitiska seminarium i Helsingfors. Minister Koskinen berättade om processen att förnya lagen om skogsvårdsföreningar.

En arbetsgrupp med företrädare för skogsindustrin, MTK och ministeriet har arbetat med och kartlagt alternativen för revidering av lagen, vilket ingår i regeringsprogrammet. Gruppen har också hört Konkurrensverkets experter.

En av revideringens viktigaste frågor rör enligt arbetsgruppen skogsägarens möjlighet att välja om han vill höra till en skogsvårdsförening eller inte och i så fall till vilken förening. Vidare skulle konkurrensen på skogstjänstmarknaden vara mer lojal om den obligatoriska skogsvårdsavgiften slopades. Då får skogsägaren en verklig frihet att välja tjänstleverantören. Föreningarna ska förutom medlemsavgifter finansiera verksamheten genom serviceavgifter och intäkter från affärsverksamheten.

Dagens system går ut på att skogsägaren får tjänster av den egna skogsvårdsföreningen mot en skogsvårdsavgift. Men om skogsägaren inte har velat höra till föreningen, har det varit en krävande och dyr process att bli av med avgiften. Ytterligare har de skogsägare som inte har velat betala en skogsvårdsavgift, krävts bättre skogsvård.

Enligt arbetsgruppen har skogsvårdsföreningarna gjort ett bra arbete i att främja skogsbruket och är fortsatt starka aktörer inom skogssektorn. Skogsvårdsföreningarna levererar virke till marknaden i hela landet.

Föreningarnas verksamhet, när det gäller ett jämlikt konkurrensläge och virkeshandeln, har väckt misstankar och medfört problem. Enligt konkurrensmyndigheterna, dvs. Konkurrensverket och arbets- och näringsministeriet, rör de centralaste problemen sig om den obligatoriska skogsvårdsavgiften och det s.k. automatiska medlemskapet. Dessa frågor måste lösas på ett hållbart sätt.

Att upphäva hela lagen om skogsvårdsföreningar är enligt arbetsgruppen det andra alternativet om man vill röja undan de spärrar som begränsar konkurrensen och skogsägarnas valfrihet. I det fallet ska verksamheten organiseras fritt utifrån den allmänna föreningslagen.

Dialogen om revidering av lagen mellan jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen och de andra aktörerna fortsätter så fort som möjligt.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
ministerns specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 040 566 66 49
överdirektör Juha Ojala, tfn 050 413 55 15

Jari Koskinen