Hoppa till innehåll
Media

Minister Essayah: EU:s självförsörjningsgrad när det gäller protein bör stärkas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2024 15.48 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 13.10
Pressmeddelande

Jordbruksministrarna samlades till ett informellt möte ordnat av ordförandelandet Belgien i staden Genk den 7–9 april. Temat för mötet var stärkande av självförsörjningsgraden när det gäller protein som en del av EU:s strategiska autonomi. Finlands representant vid mötet var jordbruksminister Sari Essayah. Ministern hade även ett bilateralt möte med den franske ministern Marc Fesneau om bioekonomi och skogsfrågor. 

Jordbruksministrarna anser att det är viktigt att stärka proteinproduktionen i EU för att stärka unionens självförsörjningsgrad och strategiska autonomi. Diskussionen under mötet handlade om utveckling av produktionen av protein-, olje- och vallväxter och spannmål, biprodukter från industrin, animaliska foderråvaror, nya proteinkällor och fiske. Ministrarna betonade vikten av forskning och innovation för att kunna utveckla EU:s självförsörjning av protein. Medlemsstaterna ansåg det nödvändigt att uppdatera EU-kommissionens proteinstrategi från 2018 för att minska unionens beroende av import av växtproteiner, i synnerhet soja. 
 
"EU:s egen produktion av växter med hög proteinhalt har inte varit tillräcklig. Covidpandemin och det ryska anfallskriget har på ett olyckligt sätt visat att EU är alltför beroende av importen av protein och att detta medför risker. Det är viktigt att minska beroendet av import, särskilt när det gäller fossil energi, gödselmedel och råvaror till proteinfoder”, sade minister Sari Essayah. 
 
Också i regeringsprogrammet noteras det att självförsörjningen av protein är viktig för försörjningsberedskapen och livsmedelssäkerheten, och frågan behandlas som en del av det långsiktiga tillväxtprogrammet för livsmedelsproduktionen. Minister Essayah anser att det är viktigt att stärka självförsörjningen av protein även på unionsnivå. 
 
”En konkurrenskraftig produktion av protein och diversifiering av upphandlingskedjorna höjer självförsörjningsgraden. Att stärka självförsörjningen inom olika områden borde även höra till nästa kommissions arbetsprogram. Vi måste också se till lönsamheten, eftersom det är en förutsättning för att produktionen ska öka", sade minister Essayah vid mötet. 
 
Vid mötet träffade minister Essayah Frankrikes jordbruksminister Marc Fesneau. Ministrarna diskuterade EU:s strategi för bioekonomi, utmaningarna kring genomförandet av EU:s förordning om avskogningsfria produkter samt Finlands och Frankrikes samarbete i skogsfrågor.


Ytterligare information:
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630


 

EU och internationella frågor Mat och jordbruk