Hoppa till innehåll
Media

Minister Essayah: Kommissionen presenterade en välkommen lösning gällande Ukrainas spannmålsexport

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2023 21.17 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 18.26
Pressmeddelande
Minister Sari Essayah och minister Maria do Céu Antunes från Portugal diskuterade i EU-rådet på måndag. Foto: EU-rådet

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel måndagen den 18 september. Jordbruksministrarna diskuterade bland annat jordbruksaspekterna i direktivet om markhälsa, den långsiktiga visionen för landsbygdsområden och den internationella handeln med jordbruksprodukter. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Rådets diskussion om den internationella handeln präglades av det aktuella läget i fråga om exporten av jordbruksprodukter från Ukraina. EU-kommissionens tillfälliga restriktioner för import av ukrainska jordbruksprodukter upphörde den 15 september 2023. Medlemsländerna ansökte om en förlängning av restriktionerna, men kommissionen ansåg inte att det fanns grunder för en förlängning. Kommissionen föreslår en lösning där man stabiliserar spannmålsimporten i samförstånd med Ukraina och stärker solidaritetskorridorerna. På så sätt strävar man efter att begränsa prissänkningen på EU:s inre marknad. 
 
”Om Ukrainas spannmål inte förs vidare till andra länder och ut i världen finns det risk för en global livsmedelskris och att det krigsdrabbade Ukraina hamnar i allt större trångmål. Kommissionens åtgärder för att underlätta denna situation går i rätt riktning. Att stärka solidaritetskorridorerna och skapa nya exportrutter är viktiga åtgärder som bör fortsätta. Ensidiga exportrestriktioner är oacceptabla”, betonade minister Sari Essayah.
 
Jordbruksministrarna ansåg att kommissionens förslag till direktivet om markhälsa är viktigt, men skillnaderna mellan medlemsstaterna, den administrativa bördan och kostnaderna väckte oro. Syftet med kommissionens förslag är att skapa ett system och kriterier på EU-nivå för uppföljning av markens tillstånd.  I samband med behandlingen av ärendet lyfte Polen också fram förordningen om restaurering av natur.
 
”Friska jordar är en grundläggande förutsättning för livsmedelstryggheten Den nya lagstiftningen får inte medföra ytterligare byråkrati och kostnader. Den måste hållas enkel och i genomförandet av den måste man utnyttja den information som fås från de nationella system som redan finns i medlemsländerna. Medlemsländernas olika förhållanden och situationer måste beaktas. Detsamma gäller också förordningen om restaurering av natur, och Europaparlamentets ståndpunkt om denna förordning innehåller bra förslag för att begränsa kostnaderna och beakta jordbruket”, konstaterade minister Essayah.
 
Mer information:
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630

EU och internationella frågor Mat och jordbruk