Hoppa till innehåll
Media

Minister Kurvinen deltar i högnivåkonferens för jordbruksministrar och besöker livsmedelsmässan Grüne Woche

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2023 11.13
Pressmeddelande

Den 20-21 januari deltar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i ett högnivåforum för beslutsfattare inom jordbruks- och livsmedelsbranschen. Det ordnas i Berlin av Tysklands jordbruksministerium och kulminerar i en jordbruksministerkonferens, där företrädare för bland annat FAO, OECD, WTO och Världsbanken deltar. Forumet ordnas i samband med den internationella mässan Grüne Woche.

Vid årets forum ligger fokuset särskilt på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Teman vid forumet är livsmedelskrisen och livsmedelstryggheten i världen, de konsekvenser som covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har haft för de globala livsmedelssystemen samt förlusten av biologisk mångfald och hur den kan stoppas. Vid forumet kommer man att diskutera hur livsmedelssystemen kan göras hållbarare. Vid jordbruksministerkonferensen utarbetas ett gemensamt uttalande utifrån diskussionerna och slutsatserna vid forumet.

Minister Antti Kurvinen besöker den finländska montern på den internationella livsmedelsmässan Grüne Woche. Programmet Food from Finland har samlat ihop över 20 finländska företag och aktörer inom livsmedels-, dryckes- och resebranschen som presenterar sig och säljer sina produkter på mässan. I år får Norra Karelen särskild synlighet, och dessutom presenterar Saimenområdet det området har att erbjuda i samband med titeln European Region of Gastronomy 2024.

-    Jag ser det som viktigt att ministrarna träffas inte enbart formellt inom ramen för olika organisationer utan också i mer informella sammanhang. Vid den konferens som ordnas av Tysklands jordbruksministerium får vi utbyta erfarenheter av hur olika länder har reagerat på de utmaningar som livsmedelssystemen har ställts inför och även försöka hitta nya lösningar på dem, säger Kurvinen.

-    Jag är nöjd över hur mångsidigt vi i vår monter presenterar vilka smak- och turismupplevelser Finland har att erbjuda de tyska konsumenterna. Tyskland är ett av våra viktigaste exportländer för livsmedel, och Finland intresserar tyska turister, fortsätter han.

Ytterligare information:

Topi Heinänen, specialmedarbetare, tfn +358 50 911 1253
Aulikki Hulmi, direktör för internationella frågor, tfn +358 295 162 034

Antti Kurvinen Mat och jordbruk