Hoppa till innehåll
Media

Minister Leppä besökte Villmanstrand i samband med sin rundresa

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2020 14.15
Nyhet
Inledd av professor Jero Ahola blev Leppä bekant med Neo-Carbon Food -projekt i Villmanstrand.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä gör en rundresa i Finland med klimat och naturresursekonomi som tema. Måndagen den 17 augusti var besöksmålet Villmanstrand, där minister Leppä bland annat fick information om forskning som bedrivs vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) och UPM.

Syftet med rundresan är att bekanta sig med lösningar som bidrar till att begränsa klimatförändringen. Under rundresan besöker ministern företag och forskningsinstitut för att studera såväl nya som redan etablerade innovationer som nyttjar naturresurser på ett hållbart sätt. I våras hann Leppä besöka Nyslott och Sodankylä innan det infördes restriktioner på grund av coronavirusutbrottet.

I Villmanstrand besökte minister Leppä Kaskein Marja Oy, som förädlar inhemska vilda bär. Verkställande direktör Pekka Koivisto berättade att företaget satsar på produktutveckling och export av inhemska bär.

På Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet presenterades det globalt uppmärksammade projektet Neo-Carbon Food, som leds av professor Jero Ahola. Inom ramen för projektet framställs protein med hjälp av koldioxid och el.

”Det är fint att sydöstra Finland har ett högklassigt universitet som bedriver forskning i nära samarbete med företag, och att forskningsresultaten utnyttjas i praktiken. Att få bekanta sig med den roadracingmotorcykel som byggs på J. Hyneman Center var en inspirerande upplevelse för en som är intresserad av motorer”, berättar minister Leppä. Verkstaden J. Hyneman Center är en plats där man bygger prototyper som studerande har tagit fram.

Minister Leppä besökte också UPM:s största forskningscenter i Kaukas. Forskningscentret söker alternativ till fossila råvaror med målet att bidra till en hållbarare skogsindustri. Som avslutning på dagen träffade ministern sydkarelska jordbrukare och skogsägare i samband med ett diskussionsmöte.

Bioekonomi Forskning och utveckling Jari Leppä Klimatförändring Mat och jordbruk Natur och klimat Naturresurser