Hoppa till innehåll
Media

Afrikansk svinpest riskerar att sprida sig och hota även finska svingårdar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2014 12.54
Pressmeddelande -

En allvarlig sjukdom hos svin, afrikansk svinpest, har spritt sig från Afrika till Kaukasien och vidare västerut, ända fram till Litauen och Polen via matavfall från fartyg. Därför har Ryssland stoppat importen av levande svin och griskött från EU. Förhandlingarna om att upphäva förbudet pågår. Bearbetade grisköttprodukter får för tillfället exporteras till Ryssland, men inte levande svin eller rått griskött.

Det finns en risk att svinpesten sprider sig till Finland. Sjukdomen förekom på svingårdar i Leningradområdet och vid Murmanskbanan i Ryssland 2009–2012. Redan då utförde Finland och EU effektiviserade åtgärder för att bekämpa och följa upp sjukdomen. När det nu är klart att ryska vildsvin vid västgränsen också har drabbats måste vi förbättra skyddet mot pesten. Baltikum och Polen, där det finns tusentals fler vildsvin än i Finland, löper störst risk för spridning av smittan. Finska svingårdar ska stärka smittskyddet.

Afrikansk svinpest smittas också via griskött och köttprodukter. Det är förbjudet att importera griskött och köttprodukter till Finland från Ryssland, Vitryssland och Ukraina, också för hemmabruk. Utfodring av svin med matavfall är förbjudet i Finland och i hela EU på grund av risken för flera allvarliga lättsmittade djursjukdomar.

Inga jakttroféer till Finland

Det önskas att jägare fortfarande är aktiva när det gäller att upptäcka den afrikanska svinpesten och framför allt att stoppa pesten från att sprida sig till Finland. Man ska hålla sig ytterst reserverad till utfodring av vildsvin. Livsmedelssäkerhetsverket Evira vill få prov av vildsvin som fällts i Finland. Kommunveterinären ska informeras om vildsvin som hittas döda.

De som jagar vildsvin utanför EU får inte ta med sig hem jakttroféer, såsom delar från vildsvin. Efter alla jaktresor utanför Finland ska kläderna och vapnen desinficeras. Man ska också hålla sig borta från svinhuset i två dygn efter resan. Detta gäller alla som vistats utomlands, även ägarna och anställda.

Grisköttprodukter en stor risk för Finland

Eftersom vi har klart färre vildsvin än de baltiska länderna och Polen, har vi goda chanser att slippa sjukdomen. Polen och Litauen, där pesten redan påträffats, har gett klara restriktioner som gäller till och med vistelse i skog. Om sjukdomen sprider sig till Finland, sker det mer sannolikt via grisköttprodukter. Hittills har den afrikanska svinpesten alltid spritt sig till nya områden via mat eller matavfall.

Afrikansk svinpest är en allvarlig sjukdom, dödligheten varierar mellan 30 och 100 procent. Det finns inget botemedel mot sjukdomen, inget vaccin heller. Sjukdomen smittar inte människor.

Ett myndighetsseminarium kring afrikansk svinpest ordnas i Kouvola fredag den 7 mars. Även medier är välkomna.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Katri Levonen, tfn 0295 162 385