Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Leppä deltog i mötet för nordiska jordbruksministrar

Jord- och skogsbruksministeriet
28.6.2017 14.01 | Publicerad på svenska 29.6.2017 kl. 11.19
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä deltog i mötet för Nordiska ministerrådet för fiskeri, havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS), vilket ordnades i Ålesund i Norge den 28 juni.

På agendan stod bl.a. antibiotikaresistens, en strategi för bioekonomi i Norden, matspill och samarbete kring växtförädling. 

Rådets mål är att bidra till hållbar användning av naturresurser och genetiska resurser. Fokusområdena 2017 - 2020 är utveckling av bioekonomin i Norden och ett hållbart livsmedelssystem.

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/matsvinnet-i-norden-ska-halveras-till-2030
http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiskt-ledarskap-mot-antibiotikaresistens

Mera information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424
[email protected]

Djur och växter Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat