Hoppa till innehåll
Media

Minister Leppä ska resa till Sydkorea och Singapore

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2018 16.31 | Publicerad på svenska 4.1.2018 kl. 16.43
Pressmeddelande
Kuva: Kati Kilpinen, Business Finland

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä reser med Team Finlands myndighets- och företagsdelegation till Sydkorea och Singapore den 8 - 12 januari 2018. Målet för resan som hänför sig till Business Finlands program Food from Finland är att främja finska livsmedelsföretags affärsverksamhet på den viktiga asiatiska marknaden.

Till delegationen som besöker Sydkorea hör företag med verksamhet inom köttbranschen. Resans syfte är att främja handeln med finskt fjäderfäkött och övriga fjäderfäprodukter och vissa mejeriprodukter mellan Finland och Sydkorea. Även sakkunniga från Livsmedelssäkerhetsverket Evira följer med på resan. Under resan träffar minister Leppä vice minister Choi Sung-rak från koreanska ministeriet för livsmedels- och läkemedelssäkerhet samt jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsminister Kim Yung-rok.

Sydkorea hör till Finlands viktigaste handelspartner utanför EU. Finland har länge exporterat bl.a. skogs- och varvsindustriella produkter till landet. Under de senaste åren har man allt mer försökt få till stånd tillväxt även inom sektorn för livsmedel med högt mervärde.

Från Sydkorea fortsätter resan till Singapore där Leppä träffar ministern med ansvar för nationell utveckling Lawrence Wong och handels- och industriminister S. Iswaran. Det är den första Team Finland-resan till Singapore under ledning av en minister. Till företagsdelegationen hör tio företag med verksamhet inom bryggeri-, destilleri- och köttbranschen. Avsikten med resan är att utveckla handelsrelationen mellan länderna och främja finskt export av fjäderfäkött, griskött och högkvalitativa alkoholdrycker.

Företag: Altia Oyj, Atria Finland Ltd, HKScan Oyj, HKScan Asia Ltd, Kyrö Distillery Company, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, L’Uomu Nokka / Luomu Invest Oy, Northern Lights Spirits Oy, Shaman Spirits Oy, Tenu Ventures Ltd, The Helsinki Distilling Company, Ägras Distillery Oy.

Ytterligare upplysningar:

Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn + 358 50 565 0424

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet,+358 40 029 1910

Jyri Ollila, direktör för internationella ärenden, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 505 7534

Esa Wrang, branschdirektör, livsmedelssektor, Business Finland, tfn +358 400 24 30 76

EU och internationella frågor Jari Leppä Mat och jordbruk