Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksminister Orpo: Bioekonomin hjälper Finland att få ny luft under vingarna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2014 8.39
Pressmeddelande -

– De styrkor som är karakteristiska för den finska ekonomin bottnar i bioekonomin. Jag är övertygad om att när vi förenar virke och landsbygdens övriga resurser och kunnande på ett modernt sätt kan vi skapa hundra tusen nya arbetstillfällen i Finland på 10 år, sade minister Petteri Orpo när MTT:s och Stora Ensos nya bioekonomiska innovation, biologiskt nedbrytbar marktäckning, introducerades för honom på torsdagen.

Kring bioekonomin pågår ett kontinuerligt forskningsarbete samt tillämpningsutveckling inom industrin. Att täcka grönsaksodlingar med plast är ekologiskt ohållbart. Det är också arbetsdrygt och dyrt att ta bort plasten från åkern efter vegetationsperioden. Man har redan i flera års tid utvecklat alternativa marktäckningar och nu har man lanserat en ny biologiskt nedbrytbar täckning som lämpar sig såväl för yrkes- som för fritidsodlingar. Den nya marktäckningen som är ett alternativ till plast är ett konkret exempel på ett framgångsrikt forskningsarbete och ett steg mot ett samhälle som bygger på bioekonomi. Den nya täckningen används redan i sommar på många gårdar.

För att kunna utnyttja de möjligheter som bioekonomin ger behöver man högklassig, förutsebar och mångvetenskaplig forskning och internationellt samarbete. Tillställningen som ministern besökte är ett bra exempel på att Finland har internationellt sett enastående stora och högklassiga bioekonomiska datalager som kan användas på ett betydligt bredare och effektivare sätt.

Enligt minister Orpo är det viktigt att bioekonomistrategin införs så fort som möjligt.

– Bioekonomin ger stora möjligheter till sysselsättning och tillväxt. Bioekonomin var en av regeringens tre spjutspetsar under miniregeringsförhandlingarna och även jord- och skogsbruksministeriet arbetar hårt för att främja den, lovade Orpo.

Vid ingången av år 2015 bildar MTT, Skogsforskningsinstitutet (Metla), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och (VFFI) samt jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals statistikuppgifter Naturresursinstitutet. Orpo ser att institutet är ett sätt att reformera forskningen kring naturresurser och bioekonomi. Institutet är ett växtunderlag för nya innovationer typ biologiskt nedbrytbar marktäckning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254