Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Tiilikainen vid seminariet kring skärgårds-, kust- och insjöfrågor i Koli: Ny regionpolitik ger landet ekonomiskt uppsving

Jord- och skogsbruksministeriet
6.6.2016 19.30
Pressmeddelande

Enligt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som svarar för landsbygds- och skärgårdspolitiken arbetar regeringen trots det svåra statsfinansiella läget aktivt för att främja en regionalt balanserad utveckling. Regeringen har tillsatt separata organ med representanter på hög nivå för att arbeta med den allmänna reformen av regionpolitiken, skärgårdspolitiken, stadspolitiken och landsbygdspolitiken.

– Landets alla delar har sina egna värdefulla starka sidor. Att på ett hållbart sätt ta vara på dessa är ett villkor för hela landets ekonomiska uppsving. Bioekonomi, skärgårds- och vattenturism och fritidsboende är möjligheter för kommuner med skärgård och vattenområden. En blå bioekonomi som bygger på att vi använder våra vattenområden på många olika sätt är en klar framtida tillväxtsektor, sade minister Tiilikainen vid det landsomfattande seminariet kring skärgårds-, kustoch insjöfrågor i Koli i Lieksa den 6 juni 2016.

Skärgårdsdelegationens ordförande, riksdagsledamot Hanna Kosonen, berättade vid seminariet att den nya skärgårdsdelegationen kommer att ta fram ett brett skärgårdspolitiskt program och ett skärgårds- och vattenturismprogram. Ytterligare kommer delegationen att genomföra ett projekt Unga vuxna som fritidsinvånare 2030 som handlar om fritidsboendets framtid samt ett projekt som gäller att använda strandområden i ekonomiskt syfte.

Skärgårdar och vattendrag finns i finsk- och svenskspråkiga kommuner i alla storlekar vid kusten och insjöar. Den nya skärgårdsdelegationen förhåller sig definitivt lika objektivt till alla skärgårdsområden, säger Kosonen.

Ytterligare information:
Jorma Leppänen, skärgårdsdelegationens generalsekreterare, tfn 0295 162 041

Kimmo Tiilikainen Landsbygd