Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet tillåter ökad vargjakt i renskötselområdet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2009 7.24
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att komplettera sin föreskrift från augusti om vargjakt med stöd av jaktlicens. Enligt en ny föreskrift given igår den 29 januari 2009 får högst tio vargar fällas inom renskötselområdet mellan den 29 januari och den 31 juli 2009 med stöd av jaktlicens som beviljats av viltvårdsdistrikten. Efter föreskriften som gavs i augusti har sju vargar fällts i renskötselområdet.

Remissbehandlingen har inte påverkat de antal som fastställs i föreskriften. Orsaken bakom kompletteringen är det oacceptabla antal skador på ren som har orsakats av vargar i renbeteslagen vid östra gränsen. Exempelvis i renbeteslaget Kallioluoma har minst 128 renar dödats av vargar under 2008 (situationen den 12 november 2008).

Förvaltningsplanen för vargen sätter inte som mål att öka vargstammen i renskötselområdet. Enligt en bedömning gjord av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL) fanns det 12–18 vargar i renskötselområdet i september 2005. I december 2008 var antalet uppskattningsvis 35–41.

Förvaltningsplanen har däremot som mål att trygga vargars möjligheter att röra sig mellan Finland och Skandinavien. Den nya föreskriften påverkar inte vargarnas rörlighet i detta avseende eftersom jakten sannolikt kommer att ske i de sydöstra delarna av renskötselområdet. Från dessa områden är det mycket osannolikare att vargar skulle ta sig till Skandinavien jämfört med t.ex. Uleåborgs region.

Det tillåtna antalet vargar som får fällas med jaktlicens innebär inte att någon kvot måste uppfyllas. Syftet med föreskriften är att säkra en fortsatt gynnsam skyddsnivå för vargen. Viltvårdsdistrikten ska reda ut fall för fall om de föreskrivna villkoren för beviljande av jaktlicens gäller.

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman. Tfn 0400 238 505
Janne Pitkänen, specialplanerare. Tfn 040 867 2667

Sirkka-Liisa Anttila