Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet utreder behovet av jaktbegränsningar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2011 6.52
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har begärt ett utlåtande av Finlands viltcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet om behovet att förbjuda eller begränsa jakten under jaktåret som inleds i augusti. Enligt reformen av viltförvaltningen som trädde i kraft den 1 mars delegerades rätten att förbjuda eller begränsa jakt till ministeriet. Om beståndet av en viltart äventyras i förekomstområdet eller på en del av förekomstområdet, kan jakten efter viltarten förbjudas eller begränsas genom en förordning av ministeriet.

Under viltförvaltningsreformens övergångsperiod utfärdar ministeriet vid behov en förordning som kan gälla för flera viltarter. Tidigare tillämpade jaktvårdsdistrikten jaktbegränsningar närmast på jakt efter skogshönsfåglar och skogsgäss. Nu när Finlands viltcentral arbetar fram ett förslag till begränsningar ska centralen höra de jaktvårdsdistrikt som berörs av begränsningarna. Förslagen ska lämnas till ministeriet senast den 15 juli. Utifrån förslagen ska ministeriet vid behov skicka ut utkastet till förordning på remiss för två veckor. Den eventuella förordningen utfärdas senast den 5 augusti. Ett förbud eller en begränsning kan börja gälla tidigast två veckor efter att förordningen har utfärdats.

Bestånden av skogshönsfåglar kan variera stort beroende på häckningen. Den färskaste informationen om bestånden av skogshönsfåglar fås från fälttriangelräkningar som inleds den 23 - 24 juli. Redan i juli borde man utföra spårräkningar på så många fälttrianglar som möjligt för att resultaten ska kunna användas i arbetet med att bereda beslut om eventuella begränsningar.

Förvaltningsplanen för skogshönsfåglar, som ministeriet arbetar med just nu, siktar till att utveckla begränsningarna av jakt på skogshönsfåglar i den riktningen att man bättre än tidigare ska kunna dra nytta av resultaten från fälttriangelräkningarna under samma sommar. Avsikten är att planen sänds ut på remiss senare på sommaren och blir klar senast vid utgången av året.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 040 867 2667
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 040 733 6229

Sirkka-Liisa Anttila