Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Leppä och Mikkonen: Östersjöns tillstånd förbättras med miljö-, jordbruks- och fiskesektorernas gemensamma åtgärder

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2020 8.56 | Publicerad på svenska 29.9.2020 kl. 13.03
Pressmeddelande

Miljö-, fiske- och jordbruksministrarna i EU-länderna kring Östersjön sammanträdde i går för att diskutera gemensamma åtgärder som förbättrar Östersjöns tillstånd. Finland representerades av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Enligt ministrarna är det viktigt att ha en dialog mellan de olika sektorerna. De underströk också samarbetets betydelse för skyddet av Östersjön.

Under ledning av EU-kommissionären för miljö, hav och fiske Virginijus Sinkevičius diskuterade konferensdeltagarna särskilt övergödning, nedskräpning och belastning av haven samt fiske.

Minister Krista Mikkonen betonade vikten av cirkulär ekonomi samt hållbar konsumtion och produktion för att lösa problemet med plastskräp i haven.

– Finlands nationella färdplan för plast är ett steg mot cirkulär ekonomi. Färdplanen innehåller åtgärder för att minska nedskräpningen samt att effektivisera tillvaratagandet,  återvinningen och ersättandet av plast. Samtidigt skapar vi förutsättningar för nya innovationer och investeringar, sade minister Mikkonen.

Också i Östersjön är jordbruks- och fiskesektorns viktigaste uppgift att producera mat. Östersjön är ett känsligt havsområde, och därför måste verksamheten vara ännu hållbarare.

I skyddet av Östersjön bör man beakta den övergripande hållbarheten ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Flera lösningar är redan klara.

– Vi har redan många fungerande lösningar som vi måste börja tillämpa i större utsträckning. Att bidra till biogasproduktionen och näringskretsloppet, minska fosforavfallet genom gipsbehandling på åkrar och att avlägsna näringsämnen till exempel med hjälp av fiske är utmärkta åtgärder. Dessa lösningar förbättrar samtidigt Östersjöns tillstånd och produktionens lönsamhet samt skapar möjligheter för ny affärsverksamhet, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ministrarna undertecknade vid konferensen ett uttalande som utlovar aktiva åtgärder och ett starkare engagemang till de nuvarande åtgärderna på EU-nivå för att förbättra Östersjöns tillstånd.

I konferensen deltog också intressegrupper från Östersjöns influensområde. Konferensen tolkades till finska.


Ytterligare information:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 2951 62 458, risto.lampinen@mmm.fi

Teppo Säkkinen, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn  +358 50 5162 868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Maria Laamanen, miljöråd, tfn +358 50 366 9849, maria.laamanen@ym.fi

Antti Heikkinen, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 250 231, antti.heikkinen@ym.fi


 

EU och internationella frågor Jari Leppä Krista Mikkonen