Hoppa till innehåll
Media

Mjältbrand funnet hos finländskt nötkreatur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2004 8.41
Pressmeddelande -

Ett ungt nötkreatur i södra Finland har smittats av mjältbrand. Smittan upptäcktes i prover som kommunveterinären hade skickat till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (EELA) i november. Man misstänkte inte mjältbrand hos nötkreaturet i fråga utan proven skickades till EELA för att utreda dödsorsaken.

Mjältbrand förorsakas av en sporbildande bakterie, Bacillus antracis, och förekommer främst hos växtätande djur. Sporerna kan leva kvar i marken under årtionden. Djur smittas oftast via bakteriesporer genom munnen. Sjukdomen kan också smitta via andningsorga-nen, sår på huden eller insektbett. Sjukdomssymptomen är vanligtvis hög feber, blödning-ar och kramper.

Också människan kan smittas av mjältbrand. Det här är dock ytterst sällsynt och oftast en följd av kontakt med ett insjuknat djur eller produkter av denna. Mjältbrand smittar inte från en människa till en annan och kan skötas med antibiotika.

I Finland har mjältbrand senast påträffats hos ett nötkreatur i österbotten år 1988.Ytterligare information ges av:

veterinäröverinspektör Jessica Löfgren-Eriksson, jord- och skogsbruksministeriet,

tel. (09) 160 52 894

bitränande avdelningschef Riitta Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 050 367 10 40

>> Information on mjältbrand