Hoppa till innehåll
Media

Mottagare av avträdelsestöd får möjlighet till lönearbete under coronakrisen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 9.19 | Publicerad på svenska 7.5.2021 kl. 15.11
Pressmeddelande

De som har rätt till avträdelsestöd inom jordbruket kan under resten av året till exempel säsongsarbeta inom jordbruket utan att stödet minskar eller utbetalningen avbryts. Ändringen börjar gälla retroaktivt från och med den 1 mars och gäller fram till utgången av 2021 om riksdagen godkänner regeringens proposition från torsdagen.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä bidrar propositionen till att lindra problemet med säsongsarbete.

”Kompetent arbetskraft behöver vi särskilt inom branscher som är nödvändiga med tanke på primärproduktionen inom jordbruket och trädgårdsodlingen”, säger minister Leppä.

En motsvarande temporär lag var i kraft också år 2020. Därför har Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA), som sköter utbetalningen av stöd till dem som avstått från att bedriva jordbruk, redan erfarenhet av frågor som gäller den temporära lagen.

Propositionen gäller cirka 1 700 mottagare av avträdelsestöd.

Ytterligare information:
Markus Lounela, lagstiftningsråd, tfn  0295 16 2052, fornamn.efternamn@mmm.fi
Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi